Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XI, Wersy 51-100


   Wcześniej o wiele od konnych nad rowem piesi staneli.
   Z konnych zaprzegów walczący po nich zjawili sie. Nagle
   pop3och wywo3a3 Kronida, sprawiając, ?e gdzieś z eteru
   rosa sp3yne3a na ziemie ociekająca krwią; wiele
55   dumnych g3ów - widaa - zamierza3 strącia w pieczary Hadesu.
        Z drugiej znów strony Trojanie skupili sie na równinie
   wko3o wielkiego Hektora i Polydamasa bez skazy,
   w krąg Eneasza, czczonego jak bóg w trojanskim narodzie,
   i Antenora trzech synów: Polyba i Agenora,
60   i Akamasa m3odego, co równy by3 nieśmiertelnym.
   Hektor wśród pierwszych szeregów, unosząc tarcze okrąg3ą,
   zjawi3 sie tak, jak sie zjawia pośród chmur gwiazda zatraty,
   po3yskująca i znowu w posepne chmury wtopiona.
   W3aśnie tak zjawia3 sie Hektor, nagle - to w pierwszych szeregach,
65   to znów w ostatnich, wydając rozkazy, a ca3y od spi?u
   jak b3yskawica przez ojca Dzeusa rzucona po3yska3.
        Wojska wiec niby ?niwiarze idący jedni do drugich,
   którzy na polu cz3owieka mo?nego k3adą pokosy,
   jeczmien czy piekną pszenice, a snopy gesto padają -
70   tak i Trojanie z wojskami Achajów, prąc wzajem do siebie,
   jedni tną drugich i ?adna ze stron o odwrocie nie myśli.
   Ilośa g3ów równa w rozprawie by3a, lecz ludzie jak wilki
   ?arli sie, ciesząc spojrzenie nabrzmia3ej jekiem Erydy.
   Ona jedynie wśród bogów w walczących trwa3a szeregach.
75   Inni bogowie trzymali sie na uboczu, w komnatach
   swoich siedzący, z daleka, gdzie ka?dy z nich zbudowane
   piekne domostwa posiada3 w szerokich parowach Olimpu.
   Wszystkich gniew srogi przejmowa3 na czarnochmurego Kronide,
   ?e postanowi3 ogromną s3awą lud Trojan obdarzya.
80   Lecz nie dba3 o to zupe3nie Dzeus ojciec. Sam na uboczu
   zasiad3 daleko od innych, radując sie w3asną chwa3ą.
   Patrza3 na świety gród Trojan i na okrety Achajów,
   na b3yskający spi? oraz poleg3ych i tych, co zadają
   śmiera. Póki Eos jaśnia3a i dzien powieksza3 sie świety,
85   póty z dwóch stron uderza3y ciosy i wojska gine3y.
   Ale gdy pora nasta3a, w której drwal swoją wieczerze
   przygotowuje wśród jarów górskich, gdy rece ścinaniem
   wielkich drzew strudzi i niechea do tego trudu ma w duszy,
   wnetrze zaś jego przenika s3odkie pragnienie posi3ku -
90   w takiej godzinie Danaje waleczni przemagaa zaczeli
   Trojan falangi, zwo3ując w szeregach swych towarzyszy.
        Lecz Agamemnon wpierw natar3, ugodzi3 wnet Bienora,
   ludów pasterza, a potem Ojleja, co konmi kierowa3.
   Zaraz ten skoczy3 z rydwanu i me?nie naprzeciw staną3,
95   lecz gdy naciera3, grot ostry w3óczni przeora3 mu czo3o.
   Otok spi?owy wienczący przy3bice nie zdo3a3 powstrzymaa
   w3óczni. Grot przeszy3 go z kością czaszki i siegną3 do mózgu,
   który rozprysną3 sie wko3o. Tak napastnika pokona3.
   Obu zostawi3 na miejscu nad wodze wódz Agamemnon
100   obna?onymi piersiami świecących, bo zdar3 z nich pancerze.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XI
Świetne czyny Agamemnona
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach