Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XI, Wersy 751-800


   gdyby ich ojciec pote?ny, Ten - który - wstrząsa - lądami,
   obu nie zbawi3, mg3ą gestą przede mną skrywając ich w bitwie.
   Wtedy to Dzeus Pylijczyków ogromną chwa3ą obdarzy3.
   Poprzez rozleg3ą równine ścigaliśmy swych nieprzyjació3,
755   niszcząc ich i zdobywając przepiekne zbroje poleg3ych,
   do bogatego w pszenice Buprazjon kierując swe konie
   oraz do ska3y Olenii i tam, gdzie wy?yną Alejzjon
   zwie sie to wzgórze. Stąd cofnąa nam sie kaza3a Atena.
   Tam zabitego na koncu rzuci3em. Natenczas Achaje
760   od buprazyjskich pól w strone Pylosu zwrócili swe konie.
   Wszyscy zaś z bogów wielbili Dzeusa, a z ludzi - Nestora.
   Taki wiec by3em istotnie pomiedzy me?ami. Achilles
   jednak z dzielności skorzysta sam tylko. Ale - jak sądze -
   nieraz on jednak zap3acze, kiedy ju? naród wyginie.
765   Drogi mój, wszak Menojtijos wyda3 ci to polecenie
   w dniu, kiedy z Ftyi dalekiej do Agamemnona cie pos3a3.
   Byliśmy wtedy obecni, ja oraz boski Odysej.
   Wszystko s3yszeliśmy, bedąc w komnatach, co tobie poleca3
   w Peleusowym domostwie tak pieknie wybudowanym.
770   Przyszliśmy ludy zwo3ywaa w Achai, macierzy ?ywiącej
   wielu, i tam bohatera Menojtijosa i ciebie
   wówczas zastaliśmy, a tak?e Peleusa wraz z Achillesem.
   Peleus, je1dziec wyborny, Dzeusowi grzmiącemu w ofierze
   spala3 przed domem w podwórcu wo3owe ud1ce. Wzią3 kubek
775   z3oty i wino iskrzące na ogien świety wylewa3.
   Wy szykowaliście z wo3u miesa kawa3y. My obaj
   w3aśnie przed drzwiami domostwa staneliśmy. Powsta3 Achilles
   i poruszony za rece nas ują3, i powiód3 do krzese3,
   przygotowując gościnnie to, co sie gościom nale?y.
780   Gdyśmy napojem pragnienie a jad3em g3ód nasycili,
   mówia zaczą3em, wzywając was, byście poszli wraz z nami.
   Obaj pragneliście tego. Tamci zlecenia dawali.
   Peleus sedziwy poleca3 synowi, Achillesowi,
   aby walecznym by3 zawsze i innych mestwem przewy?sza3,
785   zaś Menojtijos, Aktora syn, tobie dawa3 zlecenia:
        ŤSynu mój, rodu wiekszego ni1li twój ród jest Achilles.
   Chocia? tyś starszy od niego, lecz on cie si3ą przewy?sza.
   Ale ty s3owem rozumnym, dobrymi napomnieniami
   kieruj nim, wszak przyjaciela dobrego chetnie sie s3uchať.
790   Takie zlecenia ci starzec dawa3, tyś o nich zapomnia3.
   Dzisiaj wiec powiedz to wszystko dzielnemu Achillesowi,
   mo?e pos3ucha - gdy jakiś demon poruszy mu dusze -
   twoich rad, gdy? towarzysza mi3ego najlepsze są rady.
   Jeśli zaś jego rozwage wyrocznia boska zamąca
795   albo przez matke czcigodną Dzeus wieśa mu jakąś objawi3,
   wtedy niech ciebie wyprawi, a z tobą razem niech idzie
   lud Myrmidonów. Ty wówczas staniesz sie świat3em Danajów.
   Niech?e ci tak?e pozwoli do bitwy wziąa swoją zbroje
   piekną, a mo?e za niego cie wezmą i st3umią Trojanie
800   zapa3 wojenny, odetchną wtedy synowie Achajów
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XI
Świetne czyny Agamemnona
Wersy 751-800
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach