Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XI, Wersy 801-848


   walką znu?eni, choa krótki jest wypoczynek wśród bitwy.
   Latwo wam nieutrudzonym bedzie odepchnąa do miasta
   wojsko zmeczone od naszych namiotów i od okretów".
        Tak rzek3 i tymi s3owami Patrokla dusze poruszy3.
805   Szybko wiec do Ajakidy Achilla pośpieszy3 okretów.
   Ale gdy predko przechodzi3 obok okretu Odysa
   bogom równego, gdzie obrad plac sie rozciąga3 i sądów
   oraz dla bogów ofiarne by3y wzniesione o3tarze,
   w3aśnie tam Eurypylos go spotka3, syn Euajmona,
810   rodu boskiego. By3 ranny - trafi3a go w biodro strza3a.
   Z pola wiec bitwy uchodzi3, kulejąc, a pot strumieniami
   sp3ywa3 mu z pleców i z g3owy, a ze straszliwej mu rany
   czarna tryska3a krew. Jednak świadomośa zachowa3 jasną.
   Widząc go, Menojtijosa przes3awny syn poruszony,
815   pe3en wspó3czucia do niego te wyrzek3 s3owa skrzydlate:
        "Przysz3o do tego, nieszcześni wodzowie i przewodnicy
   dzielnych Danajów, ?e z dala od swojej ziemi ojczystej
   sycia bedziecie trojanskie psy ścig3e bia3ą t3ustością.
   Powiedz mi, Eurypylu przez boga wyhodowany:
820   czy wytrzymają Achaje przewage strasznego Hektora,
   czy pozbawieni si3 muszą paśa jego zmo?eni w3ócznią".
        Na to mu tak w odpowiedzi rzek3 ranny Eurypylos:
        "Nie uratuje, Patroklu przez boga zrodzony, Achajów
   nic, lecz przy czarnych okretach nied3ugo wszyscy polegną.
825   Wszak?e walczący dotychczas, ze wszystkich najodwa?niejsi,
   le?ą na naszych okretach ranni od strza3 i od w3óczni
   Trojan rekami rzuconych, a si3a tych wcią? narasta.
   Ocal mnie teraz, Patroklu, i wie1 do naszych okretów,
   strza3e wyjm z biodra i ciemną krew, która sączy sie z rany,
830   obmyj mi wodą zagrzaną i lek 3agodny z3ó? na niej.
   Czyn, postepując tak wiernie, jak cie nauczy3 Achilles,
   tego zaś Chejron wyszkoli3, najsprawiedliwszy z Centaurów.
   Gdy? Podalejrios, a tak?e Machaon, obaj lekarze,
   jeden - jak sądze - w namiocie le?y raniony, lekarza
835   teraz bez skazy sam pilnie potrzebujący, a drugi,
   wiodąc Aresa bój, jeszcze wśród Trojan jest na równinie".
        Na to mu Menojtijosa przes3awny syn odpowiedzia3:
        "Gdzie nas to wszystko zawiedzie? Co robia, Eurypylu
   dzielny? Gdy? ja do Achilla iśa musze przekazaa mu s3owa,
840   które mi zleci3 sedziwy Nestor, obrona Achajów.
   Ale cie tu nie zostawie samego w twoim strapieniu".
        Tak powiedzia3 i obją3 ramieniem pasterza narodów,
   i do namiotu prowadzi3. Wo1nica mu skóre wo3ową
   zaraz rozes3a3, Patroklos po3o?y3 rannego i z biodra
845   no?em wy3uska3 grot strza3y, a potem obmy3 z krwi czarnej
   wodą zagrzaną i gorzki korzen do rany przy3o?y3,
   który star3 w reku, cierpienia uśmierzający. I bóle
   wszystkie ukoi3. Wnet rana zasch3a i krew iśa przesta3a.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XI
Świetne czyny Agamemnona
Wersy 801-848
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach