Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XII, Wersy 101-150


   Glaukos przy jego sta3 boku i dzielny Asteropajos;
   ci wydawali sie jemu ze wszystkich najwaleczniejsi,
   miedzy innymi, prócz niego, on bowiem wszystkich przewy?sza3.
   Kiedy wiec tarcze skórzane z3ączyli jedni z drugimi,
105   wnet na Danajów za?arcie natarli w nadziei, ?e tamci
   nie wytrzymają natarcia, lecz padną przy czarnych okretach.
        A wiec Trojanie i s3awą rozg3ośni ich sprzymierzency
   wszyscy ulegli namowie Polydamasa bez skazy,
   prócz Hyrtakidy Azjosa, dowódcy wojska, co nie chcia3
110   wozu i koni zostawia z dzier?ącym lejce wo1nicą,
   ale na wozie mkną3 ostrym pedem ku lotnym okretom.
   G3upiec! Nie zdo3a3 ju? wtedy Ker z3o niosących uniknąa,
   koniom i swemu wozowi ufając, i ?e od okretów
   znów do Ilionu powróci, gdzie wieją wiatry rze1wiące.
115   Przedtem ju? bowiem z3owieszcza go Mojra objeciem okry3a.
   Utkwia w nim mia3 Idomena grot, syna Deukaliona.
   Azjos ku lewej mkną3 ścianie okretów, gdzie w3aśnie Achaje
   z konmi, z wozami wracali po bitwie z szerokiej równiny,
   w tamtą wiec strone skierowa3 konie i wóz. Nawet w baszcie
120   wrót nie napotka3 zamknietych, nie znalaz3 d3ugiej zawory.
   Wojsko trzyma3o je oście? otwarte dla tych towarzyszy,
   którzy z potyczki uchodząc, ocalą sie przy okretach.
   Butnie wiec konie skierowa3 tam. A tu? za nim pomkneli
   z ostrym okrzykiem i inni, ufając, ?e ju? Achaje
125   nie wytrzymają natarcia, lecz padną przy czarnych okretach.
   G3upcy! Przy baszcie spotkali dwóch wojowników walecznych,
   synów o duszach wynios3ych Lapitów, co w3ócznią w3adali
   świetnie. To by3 Polypojtes, Pejritoosa syn dzielny,
   oraz Leonteus, do me?ów zabójcy, Aresa, podobny.
130   Przed rozwartymi wrotami baszty wynios3ej obydwaj
   stali. Jak deby rosnące wśród gór o koronach podniebnych,
   zdolne przez wszystkie dni wichrom opieraa sie i ulewom,
   w ziemie korzeni ogromem w dal siegających wrośniete -
   tak ci obydwaj, ufając swych ramion sile pote?nej,
135   oczekiwali bez leku natarcia wielkiego Azjosa.
   Reszta zaś prosto na mury, by je wziąa szturmem, ruszy3a,
   z krzykiem ogromnym wysoko podnosząc tarcze skórzane,
   w krąg Ijamena i w3adcy Azjosa, i Orestesa,
   Ojnomaosa, Toona i Adamasa Azjady.
140   Obaj wodzowie o pieknych nagolenicach Achajów
   zapa3 budzili, by wewnątrz obozu bronia okretów.
   Lecz gdy spostrzegli, ?e szturmem wprost na mur idą Trojanie
   me?ni, a krzyk przera?enia rozlega sie pośród Danajów,
   obaj wybiegli przed brame na zewnątrz, aby tu walczya.
145   Byli podobni do dzików dwóch, które w górach skalistych
   natkną sie wprost na myśliwych i sfore ich ha3aśliwą,
   wiec nacierają z ukosa, pustosząc las dooko3a
   i z korzeniami zarośla waląc, a? k3ów sie rozlega
   szczek do tej chwili, gdy padnie cios i wyzwoli z nich dusze -
150   tak i na piersiach obronców spi? lśniący szczekiem rozbrzmiewa3
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XII
Bitwa o mur
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach