Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XII, Wersy 51-100


   konie, choa tak bystronogie, wykonaa i z r?eniem na brzegu
   stromym wstrzyma3y sie w pedzie, bo rów je strwo?y3 szeroki.
   Ani go mog3y przesadzia skokiem, ni zmierzya kopytem
   3atwo, poniewa? ogromnie spadziste by3y tam brzegi
55   z obu stron, jeszcze ponadto ponabijane gestymi
   ostroko3ami. Te pale wbili synowie Achajów
   gesto, a by3y wysokie. Mia3y daa wojsku os3one.
   Kon zaprze?ony do wozu zwrotnego tam by nie zdo3a3
   przejśa. Tylko piesi p3oneli zapa3em, by to uczynia.
60   Wtem Polydamas powiedzia3, zbli?ywszy sie do Hektora:
        "Boski Hektorze, wodzowie trojanscy i sprzymierzency!
   By3oby brakiem rozwagi przez rów ten bystre gnaa konie.
   Bardzo jest trudny do przejścia, poniewa? na brzegu pale
   ostre tam stoją, a zaraz za nimi jest mur Achajów.
65   Ani przejechaa nie mo?na by tedy w dó3, ani walczya
   w konnych zaprzegach. Jest ciasno - sądze, ?e strat bedzie zbyt wiele.
   Jeśli ich bowiem zupe3nie zniszczya zamierza z3owrogi
   Dzeus, ciskający grom z góry, a chce nieśa pomoc Trojanom -
   wiecej niczego nie pragne i niech to zaraz sie spe3ni!
70   Niech?e tu zginą w nies3awie z dala od Argos Achaje.
   Jeśli odwrócą sie jednak i ścigających odeprą
   od swych okretów, i zepchną nas wszystkich w ten rów g3eboki,
   sądze, ?e wymknąa sie wtedy nawet nasz pose3 nie zdo3a
   z wieścią do miasta o klesce zadanej nam przez Achajów.
75   Dalej wiec! Tego, co mówie, niech wszyscy zechcą us3uchaa!
   Niechaj?e nasi wo1nice trzymają konie nad rowem,
   my zaś, jak oddzia3 piechoty, odziani w pe3ny rynsztunek
   razem ruszymy za dzielnym Hektorem. Wtedy Achaje
   nie powstrzymają nas, jeśli wisi nad nimi zag3ada".
80        Tak Polydamas rzek3. Hektor krzepiących s3ów rad wys3ucha3
   i z wojennego wnet wozu w zbroi zeskoczy3 na ziemie.
   Nie pozostali te? inni przy swoich koniach Trojanie,
   lecz na boskiego Hektora patrząc, z nich wszyscy skoczyli.
   Przy czym rozkaza3, odchodząc, ka?dy swojemu wo1nicy,
85   aby w najwiekszym porządku trzymali konie nad rowem.
   Sami zaś w pieciu oddzia3ach za swymi poszli wodzami.
        Poprowadzili ich Hektor i Polydamas bez skazy,
   najwaleczniejszych, najbardziej licznych, pragnieniem p3onących,
   aby mur zburzya i walczya przy wydrą?onych okretach.
90   Trzeci z kolei Kebriones szed3, bo przy wozie zostawi3
   Hektor na miejsce Kebriona mniej walecznego wojaka.
   Oddzia3 nastepny wiód3 Parys, Agenor i Alkatoos,
   trzecim dowodzi3 Helenos i bogom równy Deifobos,
   obaj synowie Pryjama, wraz z nimi Azjos bohater,
95   Azjos, Hyrtaka potomek, którego nios3y z Arisby
   wielkie ogniste rumaki znad nurtów selleejsowych.
   Czwartym oddzia3em dowodzi3 syn Anchizesa, Eneasz,
   z nim sprawowali dowództwo dwaj Antenora synowie
   w sztuce wojennej awiczeni, Akamas i Archelochos;
100   Sprzymierzencami s3awnymi z odwagi Sarpedon dowodzi3,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XII
Bitwa o mur
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach