Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIII, Wersy 101-150


   Oto na nasze okrety szturmem runeli Trojanie,
   którzy niedawno do 3ani trwo?liwych byli podobni -
   3atwej zdobyczy dla wilków, lampartów i dla szakali -
   w trwodze b3ądzących, bezsilnych, niezdolnych do ?adnej walki.
105   Tak i Trojanie wpierw mestwu i rekom dzielnych Achajów,
   choaby na krótki czas, sprostaa w oporze nam nie zdo3ali.
   Teraz daleko od miasta przy wydrą?onych okretach
   walczą, przez liche dowództwo nasze i wojsk opiesza3ośa,
   co rozgniewane na wodza nie chcą ju? walczya i bronia
110   sprawnych w ?egludze okretów, dają sie raczej zabijaa.
   Jednak chocia?by istotnie ponosi3 wine Atryda,
   heros szeroko w3adnący, dowódca wojsk, Agamemnon,
   za to, ?e czci nie okaza3 szybkonogiemu Pelidzie,
   nam sie nie godzi ociągaa, nieobecnymi bya w bitwie.
115   Szybko naprawmy b3ąd. Serca szlachetne do tego są zdolne.
   Pieknie to nie jest, ?e w walce stajecie sie opieszali,
   wy, najme?niejsi w obozie ze wszystkich. Ja sam bym nie pragną3
   spotkaa sie z takim cz3owiekiem tchórzliwym na polu bitwy,
   z lichym cz3owiekiem. Wam tak?e za z3e poczytuje to w sercu.
120   Tchórze! Nied3ugo sprawicie, ?e z3o stanie sie jeszcze gorsze,
   waszą gnuśnością. Niech ka?dy z was w serca swojego g3ebi
   wstyd i przygane ma w myśli. Bo wielka nas czeka rozprawa.
   Hektor o g3osie donośnym ju? walczy przy waszych okretach,
   krzepki, gdy? bramy wy3ama3 i najmocniejsze zawory".
125        Bóg wstrząsający lądami tak rzek3 i moc wzbudzi3 w Achajach.
   Obok obydwóch Ajasów w szyku stane3y falangi
   me?ne. Sam Ares w sprawności nie zdo3a3by im przygania
   ani Atena, co me?ów sk3ania do walki. Staneli
   najwaleczniejsi przeciwko Trojanom i Hektorowi,
130   w3ócznie zwierając z w3óczniami, wrastając tarczami w tarcze.
   Tarcza związa3a sie z tarczą, he3m z he3mem, cz3owiek z cz3owiekiem.
   He3mów grzebienie ozdobne z grzyw konskich lśniącymi kitami
   rozechwianymi styka3y sie w ruchu - tak ciasno przy sobie
   wszyscy staneli i lasem splecionych w3óczni wstrząsali
135   w rekach, i naprzód ruszyli pragnieniem walki pedzeni.
        Równie? Trojanie natarli gromadą. Hektor prowadzi3,
   atakujący gwa3townie jak g3az, co sie toczy ze ska3y
   z kranca strącony, gdy rzeka wezbrana zimy prądami
   ska3e u do3u podmyje, jej twarde 3amiąc pod3o?e;
140   g3az spada z góry skokami, druzgocąc w pedzie po drodze
   lasy, i mimo przeszkody toczy sie, a? na szeroką
   spadnie równine i w pedzie gwa3townym znieruchomieje -
   Hektor tak samo, choa przedtem przechwala3 sie, ?e do morza
   przedrze sie 3atwo przez liczne namioty i przez okrety,
145   wrogów zwalczając, lecz kiedy trafi3 na zwarte falangi,
   staną3 w natarciu wstrzymany, bowiem synowie Achajów
   obosiecznymi grotami w3óczni i mieczów ciosami
   atakujących odparli. Cofną3 sie Hektor strwo?ony,
   ale w trojanskich szeregach g3os jego zabrzmia3 donośny:
150        "Drodzy Trojanie, Lykowie i Dardanidzi walczący
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIII
Bitwa przy okretach
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach