Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń XIII, Wersy 751-800


        "Polydamasie, zatrzymaj tu wszystkich najdostojniejszych,
   ja za¶ do tamtych wyrusze i z nimi stane do bitwy,
   do wycofania ich sk3onie i sam natychmiast powróce".
        Tak powiedzia3 i ruszy3 do szczytu ¶nie?nego podobny,
755   z krzykiem pomiedzy wbieg3 Trojan walecznych i ich sprzymierzenców.
   Wszyscy przy Polydamasie, odwa?nym synu Pantusa,
   ¶piesznie skupili sie wko3o, wo3anie s3ysz±c Hektora.
   Hektor za¶ Deifobosa, potegi w3adcy Helena
   i Adamanta Azjady, i Azja, syna Hyrtaka,
760   szuka3 w¶ród pierwszych szeregów, je¶liby tylko tam byli.
   Jednak nie znalaz3 nietknietych i nieokrytych ranami,
   ale z nich jedni przy sterach lotnych okretów Achajów
   legli bez ?ycia pod ciosem mocarnej reki Argiwów,
   drudzy zostali za murem strza3ami lub mieczem ranieni.
765   Wtedy skierowa3 sie w lewo od walki 3zami brzemiennej,
   gdzie Aleksander sta3 boski, m±? pieknow3osej Heleny,
   i w towarzyszach odwage wznieca3 i zapa3 do bitwy.
   Podszed3 don Hektor i w takie, 3aj±c go, ozwa3 sie s3owa:
        "Nedzny Parysie, z wygl±du waleczny, oszu¶cie, babiarzu!
770   Gdzie Deifobos, gdzie teraz w3adcy Helena potega,
   gdzie jest Adamas, syn Azja, i gdzie Hyrtaka syn, Azjos,
   gdzie Otryoneus? Zaiste, od samych szczytów sie wali
   Ilion wynios3y! Lecz teraz i ciebie czeka zatrata!".
        Na to mu tak Aleksander powiedzia3 do bogów podobny:
775        "Mi3o twej duszy, Hektorze, zarzucaa wine niewinnym,
   wprawdzie zdarza3o sie nieraz przedtem, ?e zbytnio do walki
   nie po¶piesza3em, lecz tchórzem nie urodzi3a mnie matka.
   Gdy przy okretach sk3oni3e¶ swych towarzyszów do walki,
   my z Danajami bez przerwy toczymy bitwe za?art±,
780   a towarzysze, o których pyta3e¶, w walce polegli.
   Lecz Deifobos, jak s±dze, i w3adcy Helena potega
   ?ywi s±, tylko grotami wysmuk3ych w3óczni trafieni
   w rece obydwaj. Zagube odwróci3 od nich Kronida.
   Prowad1 nas teraz, gdzie odej¶a serce i dusza ci ka?e,
785   my wyruszymy za tob±, p3on±c zapa3em. Nie my¶le,
   aby zawiod3o nas mestwo, je¶li sprostaj± mu si3y.
   Walczya bez si3y nie zdo3a ten nawet, kto rwie sie do bitwy".
        Tak powiedzia3 bohater i serce braterskie nak3oni3.
   Razem ruszyli, gdzie bitwa trwa3a najkrwawsza i wrzawa:
790   wko3o Kebriona i wko3o Polydamasa bez skazy,
   wko3o Falkesa, Ortaja i Polyfeta równego
   bogom, Palmysa, Askania, Morysa, co Hippotiona
   synem by3, którzy z Askanii o skibach szerokich przybyli
   dnia wczorajszego. Dzeus wznieci3 w nich wielki zapa3 do walki.
795   Parli jak burza oddechem gwa3townej wichury wzniecona,
   która pod Dzeusa gromami szaleje ponad równin±
   i przera1liwie wyj±ca na morza spada i fale
   wielkie, spietrzone podnosi na morzu rozko3ysanym;
   biel± sie pian± wzburzon± to z tej, to z tamtej znów strony -
800   tak szli Trojanie falami to z tej, to z tamtej znów strony,
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń XIII
Bitwa przy okretach
Wersy 751-800
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach