Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIV, Wersy 101-150


   ale oglądaa sie bedą za siebie i walke porzucą!
   Wtedy twa rada przyniesie nam zgube, dowódco narodów!".
        Na to mu tak odpowiedzia3 nad wodze wódz Agamemnon:
        "Mocno drasną3eś mi serce, Odyseuszu, zarzutem
105   cie?kim. A przecie? wbrew woli nie zmuszam synów Achajów,
   aby okrety o pieknych burtach spychali na morze.
   Niech?e wiec teraz ktoś lepszą od mojej rade wypowie -
   m3ody czy wiekiem podesz3y - to dla mnie bedzie najmilsze".
        Wtedy o g3osie donośnym Diomedes tak do nich powiedzia3:
110        "Blisko ten cz3owiek. Nie trzeba go d3ugo szukaa, je?eli
   mnie wys3uchacie i ?aden niecheci mi nie oka?e
   ani zawiści, bo przecie? z was wszystkich jestem najm3odszy.
   Ojciec mój z krwi znamienitej i ja tym rodem sie szczyce -
   synem Tydeusa jestem, w Tebach go ziemia okry3a.
115   Porteus me?ny trzem synom bez ?adnej skazy da3 ?ycie
   zamieszkującym w Pleuronie i Kalydonie wynios3ym:
   Agrios i Melas, a trzeci wyborny je1dziec Ojneus
   ojcem by3 ojca mojego. Dzielnością tamtych przewy?sza3.
   Tak?e i on tam pozosta3. Zaś ojciec mój po tu3aczce
120   w Argos osiedli3 sie. Chcia3 tak Dzeus oraz inni bogowie.
   Z córek Adrasta poślubi3 jedną i mieszka3 w swym domu,
   ?yjąc dostatnio. Niema3o by3o u niego pszenicznych
   3anów i wiele ogrodów z owocowymi drzewami
   w krąg, i stad byd3a niema3o. A wszystkich przewy?sza3 Achajów
125   w rzucie swej w3óczni. Na pewno wiecie, jak by3o istotnie.
   Wiec ?e mój ród nienajgorszy ani z tchórzostwa nie s3yne,
   nie pogardzajcie s3owami szczerymi, które wam powiem:
   nu?e, ruszajmy do bitwy, choa ranni - tak ka?e koniecznośa!
   Choa zatrzymamy sie z dala od walki na śmiera i na ?ycie
130   i od pocisków, by drugiej rany nikt ranny nie zyska3,
   lecz zagrzejemy tym mestwo innych, tych, którzy ju? dawniej,
   by zaspokoia swą dusze gniewną, przestali wojowaa".
        Tak powiedzia3. Wodzowie, chetnie s3uchając, ulegli.
   Poszli z pośpiechem, a wiód3 ich nad wodze wódz Agamemnon.
135   Czuwa3 nie ślepiec, lecz s3ynny Bóg wstrząsający lądami,
   który w postaci starego zbli?y3 sie do nich cz3owieka,
   ują3 w swą reke d3on prawą Agamemnona Atrydy
   i odzywając sie, takie powiedzia3 s3owa skrzydlate:
        "Teraz, Atrydo, zapewne okrutne serce Achilla
140   cieszy sie w piersi, przelaną krew oglądając Achajów
   i ich ucieczke, bo ani 1d1b3a w sobie nie ma rozwagi.
   Bodajby zginą3 jak tamci! Bodaj go bóg okaleczy3!
   Lecz nie gniewają sie jeszcze na ciebie szcześliwi bogowie
   tak ca3kowicie. Trojanscy dowódcy i panujący
145   na tej równinie podniosą kurzawe. I sam ich zobaczysz
   precz od namiotów, okretów uciekających do miasta".
        Tak powiedzia3 i z krzykiem strasznym popedzi3 równiną.
   Jakby krzykne3o wśród bitwy dziewiea czy dziesiea tysiecy
   me?ów, druzgocąc sie wzajem, gdy na nich Ares zawo3a -
150   taki krzyk z piersi wyrzuci3 Bóg wstrząsający lądami,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIV
Oszukanie Dzeusa
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach