Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIV, Wersy 451-500


   syna Arejlykowego. W3ócznia gwa3towna przez ramie
   przesz3a wskroś. Runą3 w kurzawe ten, szarpiąc ziemie rekoma.
   Zaś Polydamas straszliwie ją3 che3pia sie, krzycząc donośnie:
        "Mniemam, ?e nie bezskutecznie z okrutnych rąk Pantoidy
455   o wielkiej duszy wylecia3 przed chwilą ore? gwa3towny,
   ale ?e w skórze któregoś z Argiwów utkwi3, i mniemam,
   ?e ten, wspierając sie na nim, zstąpi do domu Hadesa".
        Tak powiedzia3. Zasmuci3 tą che3pliwością Argiwów,
   a ju? najbardziej nią serce podnieci3 me?nego Ajasa
460   Telamonidy, bo blisko pad3 Protoenor, tu? przy nim.
   Za Polydamem wiec ?ywo wypuści3 w3ócznie b3yszczącą,
   gdy ów sie cofa3. Ten wprawdzie ponurej śmierci unikną3,
   w bok uskoczywszy, lecz za to jej 3upem sta3 sie Archeloch,
   syn Antenora, bo zgube mu przeznaczyli bogowie.
465   Trafi3 go tam, gdzie jest miedzy g3ową i karkiem z3ączenie,
   w kreg delikatny, i oba ściegna przy kregu roztrzaska3,
   i przez to predzej o wiele ten - g3ową, ustami i nosem -
   zetkną3 sie z ziemią, ni? na niej kolana wspar3 i golenie.
   Wówczas zakrzykną3 tak Ajas na Polydamasa bez skazy:
470        "Pomyśl i prawde mi ca3ą, Polydamasie, wypowiedz:
   czy za śmiera Protoenora nie by3 ten cz3owiek dośa godny
   śmiercią zap3acia? Nikczemny nie jest ni z rodu nikczemnych.
   Pewno to brat Antenora, je1d1ca świetnego, a mo?e
   jego syn, bowiem do krewnych najbli?szych bardzo podobny".
475        Tak rzek3, bo dobrze go pozna3, a Trojan smutek ogarną3.
   Wtedy Akamas Promacha, Beote, w3ócznią ugodzi3,
   w brata ruszając obronie, którego ten wlók3 za nogi.
   Potem Akamas, straszliwie che3piąc sie, wo3a3 donośnie:
        "Dobrzy 3ucznicy, Argiwi gro1bami nienasyceni!
480   Ból i strapienie udzia3em naszym nie bedą jedynie,
   ale w przysz3ości wy tak?e padniecie pozabijani.
   Spójrzcie, jak tam wasz Promachos spokojnie śpi, zwycie?ony
   ciosem mej w3óczni, a?eby krew mego brata wylana
   d3ugo nie by3a bez pomsty, bo przecie? ka?dy chce cz3owiek
485   w domu zostawia krewnego, mściciela krzywd wyrządzonych".
        Tak powiedzia3. Zasmuci3 tą che3pliwością Argiwów,
   Peneleosa zaś serce me?nego wzburzy3 najbardziej.
   Na Akamasa w lot ruszy3, lecz ten natarciu nie sprosta3
   Peneleosa dowódcy. Ugodzi3 wiec Ilioneja,
490   syna Forbasa o stadach licznych, którego najbardziej
   Hermes ukocha3 wśród Trojan i bogactwami obdarzy3.
   Forbas wiec syna jednego od matki mia3, Ilioneja.
   Wódz Peneleos go trafi3 pod brew, w g3ąb samej 1renicy.
   Ga3ke mu oczną przeora3, a w3ócznia wskroś przez 1renice
495   przesz3a, wychodząc przez czaszke. Ten siad3 i rece rozpostar3
   obie, a wódz Peneleos, swój ostry miecz wyciągnąwszy,
   w środek go karku uderzy3 i jednym ciosem na ziemie
   strąci3 mu g3owe wraz z he3mem. Gwa3towna w3ócznia zosta3a
   w martwej 1renicy. Wiec podniós3 te g3owe, niby makówke,
500   wskaza3 Trojanom i takie s3owa che3pliwie powiedzia3:
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIV
Oszukanie Dzeusa
Wersy 451-500
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach