Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIV, Wersy 51-100


   nie chcąc do walki ju? stawaa przy rufach wygietych okretów".
        Na to mu odrzek3 tak Nestor, przes3awny je1dziec gerenski:
        "Sta3o sie to rzeczywiście. I nawet by teraz nie zdo3a3
   Dzeus ciskający swe gromy z wysoka tego odmienia.
55   Zosta3 zburzony mur bowiem, na który wszyscy liczyli,
   ?e niezachwianą jest twierdzą i dla nas, i naszych okretów.
   Tamci przy lotnych okretach prowadzą walke zacietą
   uparcie. Poznaa nie3atwo, chocia?by kto bystro spogląda3,
   w której z dwóch stron są Achaje w pop3ochu dzikim ścigani
60   i w zamieszaniu ginący, a zgie3k niebiosów dosiega.
   Wiec zastanówmy sie nad tym, jak poprowadzia te sprawy,
   jeśli rozsądek coś znaczy. Do bitwy was nie zagrzewam
   si3 pozbawionych, bo ranni ju? przecie? walczya nie mogą".
        Na to mu tak odpowiedzia3 nad wodze wódz Agamemnon:
65        "Kiedy ju? walka, Nestorze, szaleje przy rufach okretów,
   mur nie wstrzymuje natarcia, ni rów - co przecie? tak wiele
   trudu kosztowa3 Danajów, bo mogli spodziewaa sie w duszy,
   ze niezachwianą jest twierdzą i dla nas, i naszych okretów -
   widaa jest mi3e Dzeusowi mo?nemu, przepote?nemu,
70   aby daleko od Argos bez s3awy zgineli Achaje.
   Kiedyś zaiste 3askawie Dzeus raczy3 pomagaa Danajom,
   ale wiem teraz, ?e tamtych jak bogów b3ogos3awionych
   ws3awia, a naszą odwage wojenną i rece nam speta3.
   Dalej wiec, sk3oncie sie wszyscy do tego, co ja wam powiem:
75   wpierw wyciągniete okrety najbli?ej morza le?ące
   wszystkie przewleczmy i znowu wciągnijmy na boską g3ebine,
   tak kotwicami na grzbietach fal je wstrzymamy, a? przyjdzie
   noc, która ludzi ucisza i mo?e walki Trojanie
   ju? zaprzestaną, a wtedy ściągniemy wszystkie okrety.
80   Toa to nie wstyd przed zag3adą uciekaa, choa w nocnej ciemności -
   lepiej ratunku w ucieczce poszukaa ni? czekaa na zgube".
        Spojrza3 na niego z3ym okiem i rzek3 don przebieg3y Odysej:
        "Jakie ci s3owo, Atrydo, zza p3otu zebów uciek3o?
   By3oby lepiej, szkodniku, gdybyś innemu przewodzi3
85   wojsku, co nie ma honoru, a nie nam, którym przeznaczy3
   Dzeus od m3odości do wieku starczego trudy zaszczytne
   wojny okrutnej, dopóki z nas w boju ka?dy nie padnie.
   Jak?e wiec, czy?byś zamierza3 to miasto szerokouliczne
   Trojan opuścia, przez które doznaliśmy z3a tak wiele?
90   Milcz, by ktoś inny z Achajów tego bajania nie s3ysza3,
   które by nigdy z ust me?a lekko nie wysz3o, szczególnie
   który rozumem osądzia jest zdolny, co mówia nale?y,
   ber3em w3adając, i który w pos3uchu trzyma narody -
   jak ty, bo przecie? panujesz teraz nad ludem Argiwów.
95   Temu, co rzek3eś w tej chwili, stanowczo w sercu przyganie,
   gdy nakazujesz wśród bitwy toczonej wspólnie i wrzawy
   nasze okrety o pieknych burtach dziś spychaa na morze,
   aby Trojanom dogodzia, nad nami i tak górującym,
   nam zaś niechybną zag3ade zgotowaa, bo w bitwie Achaje
100   ju? nie wytrwają, gdy zacznie sie wlec okrety na morze,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIV
Oszukanie Dzeusa
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach