Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń XV, Wersy 101-150


   w Dzeusa pa3acu z bogami gniewnymi tak?e. Jej wargi
   u¶miech rozchyla3, lecz miedzy czarnymi brwiami na czole
   chmura le?a3a. Do wszystkich, wci±? gniewem wzburzona, wyrzek3a:
        "G3upcy, przeciwko Dzeusowi niebacznym gniewem p3on±cy!
105   Ci±gle pragniemy niezmiern± potege jego ukrócia
   s3owem lub si3±. Tymczasem on - z dala - ani pomy¶li,
   ani zatroszczy sie o nas. Wie dobrze, ?e z nie¶miertelnych
   bogów na pewno jest pierwszy i si3y, i w3adzy poteg±.
   Cokolwiek z3ego nam ze¶le, z nas ka?dy ¶cierpiea to musi.
110   Dzisiaj boskiego Aresa cios srogi Dzeusa dosiegn±3.
   Syn jego zosta3 zabity, najbardziej z wszystkich kochany,
   ten, co go Ares waleczny za swego ju? uzna3 - Askalaf".
        Tak powiedzia3a. I Ares tward± sie pie¶ci± uderzy3
   w uda mocarne, i ?alem niepowstrzymanym wybuchn±3:
115        "Teraz mi chyba nie wezm± za z3e mieszkancy Olimpu,
   ?e pod okrety Achajów m¶cia sie za syna wyrusze,
   choaby z3y los mi przeznaczy3, ?e tam, piorunem ra?ony
   Dzeusa, z innymi trupami mam le?ea we krwi i w kurzawie".
        To powiedziawszy, rozkaza3, aby mu Przestrach i Pop3och
120   natychmiast zaprzeg z3ocisty przywiod3y. Tymczasem sie zbroi3.
   Wtedy na pewno by jeszcze straszliwy gniew i nienawi¶a
   bogom wieczystym grozi3y ze strony m¶ciwego Kronidy,
   gdyby Atena, przejeta o wszystkich bogów obaw±,
   tron opu¶ciwszy swój z3oty, ode drzwi nie po¶pieszy3a,
125   he3m zdje3a z g3owy Aresa i tarcze z jego ramienia,
   a w koncu w3ócznie spi?ow± wydar3szy z d3oni pote?nej
   boga gro1nego, Aresa, tak g3o¶no go 3ajaa zacze3a:
        "Czekaj, szalencze! Czy ciebie opu¶ci3 rozs±dek? czy? nie masz
   uszu, by s3uchaa? czy rozum i ca3y wstyd zatraci3e¶?
130   czy nie s3ysza3e¶, co Hera, bogini o bia3ych ramionach,
   teraz mówi3a, przychodz±c do nas na Olimp od Dzeusa?
   czy?by¶ ty chcia3 sie narazia sam na nieszcze¶cia rozliczne,
   wbrew swoim checiom ze wstydem znowu na Olimp powrócia
   i na nas wszystkich nieszcze¶cia sprowadzia nieprzeliczone?
135   Przecie? on Trojan walecznych i wielkodusznych Achajów
   rzuci3by zaraz i przyszed3 na Olimp b3ogos3awiony,
   ?eby nas wszystkich ukaraa: i sprawiedliwych, i winnych.
   Ty mnie pos3uchaj i od3ó? swój gniew i zemste za syna -
   w bitwach niejeden ju? zgin±3, mo?e od niego dzielniejszy,
140   i jeszcze wielu polegnie. Daremny przecie? wysi3ek,
   aby od zguby ocalia ród wszystkich ludzi ¶miertelnych".
        To rzek3szy, sk3oni3a Aresa, by zaj±3 swe miejsce na tronie.
   Hera tymczasem wezwa3a do siebie Fojbosa Apolla
   razem z Iryd±, co wie¶ci nosi3a do nie¶miertelnych.
145   Do nich obojga zwrócona te s3owa rzek3a skrzydlate:
        "Dzeus rozkazuje wam zaraz na Ide po¶pieszya wysok±,
   a gdy ju? tam przybedziecie, przed boga staniecie obliczem,
   ?eby wykonaa bezzw3ocznie, co wam poleci i ka?e".
        To powiedzia3a. I znowu zaje3a Hera czcigodna
150   miejsce na tronie w komnacie. A tamci lotem skrzydlatym
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń XV
Powtórne odparcie ataku od okretów
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach