Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XV, Wersy 651-700


   w pierś wbi3 mu ostry grot w3óczni. Choa wierni mu towarzysze
   stali tu? obok, nie mogli swojego druha obronia,
   sami lekali sie bowiem ogromnie boskiego Hektora.
        Wtedy do swoich okretów cofneli sie. Te dooko3a
655   sta3y na brzeg wyciągniete najpierw. Wcią? parli Trojanie.
   Jednak Argiwi wypchnieci z przedpola pierwszych okretów
   jeszcze musieli sie cofnąa. Przy swoich namiotach staneli
   t3umnie, lecz nie rozproszeni w obozie, bo wstyd ich wstrzymywa3
   oraz lek, wiec sie wzajemnie nawo3ywali do bitwy.
660   G3ównie zaś Nestor gerenski, co sta3 na stra?y Achajów,
   b3aga3 ka?dego wytrwale i na rodziców zaklina3:
        "Drodzy, me?ami dziś bąd1cie! Niech wstyd przed lud1mi innymi
   mestwem nape3ni wam dusze. I niech?e o bliskich pamieta
   ka?dy z was: o swym potomstwie, ma3?onkach, dobytku, rodzicach,
665   wszystkich kochanych, tych ?ywych i tych, co kiedyś pomarli.
   Chocia? tu są nieobecni, na nich was wszystkich zaklinam -
   stójcie tu twardo, bez leku i o ucieczce nie myślcie".
        Tak powiedzia3 i w duszy ka?dego zapa3 roznieci3.
   Wtedy z ich 1renic Atena zerwa3a chmure ciemności
670   boskich wyroków i zaraz z dwóch stron im świat3o zab3ys3o:
   od ich okretów i z pola toczącej sie krwawej rozprawy.
   Mogli zobaczya Hektora o g3osie donośnym i wszystkich
   swych towarzyszy - tych, którzy cofneli sie, ju? nie walcząc,
   oraz tych, którzy wytrwale walczyli przy lotnych okretach.
675        Ajas pomyśla3 w swej duszy walecznej, ?e mu nie przystoi
   staa tam, gdzie inni pierzchneli w ucieczce synowie Achajów,
   wiec przez pok3ady okretów sunąc wielkimi krokami,
   osek olbrzymi pochwyci3, co s3u?y na morzach do bitwy.
   By3 po3ączony klamrami, dwadzieścia dwie stopy mierzy3.
680   Jak w uje?d?aniu rumaków cz3owiek swej sztuki świadomy
   z wielkiej stadniny wyborną czwórke wierzchowców wybierze
   i po równinie k3usuje, zmierzając do miasta wielkiego
   drogą szeroką, a wielu przygląda mu sie z podziwem
   me?ów i kobiet, lecz tamten w niepowstrzymanym galopie
685   mknie, przeskakując z jednego rumaka na grzbiety innych -
   Ajas podobnie przez wiele pok3adów lotnych okretów
   mkną3 ogromnymi skokami, a g3osem nieba dosiega3.
   G3os ten straszliwy przyzywa3 bez przerwy dzielnych Danajów,
   aby okretów bronili oraz namiotów. Tak samo
690   Hektor nie chowa3 sie w ci?bie wśród Trojan zbrojnych w pancerze,
   ale jak orze3, co spada na uskrzydlone gromady
   ptaków, co ponad brzegami rzeki na ?er sie zlatują:
   klucze ?urawi czy gesi lub d3ugoszyich 3abedzi -
   Hektor tak na czarnodzioby spad3 okret or3owi podobny
695   w szybkim natarciu. Od ty3u Dzeus go do walki ponagla3
   reką pote?ną. W Hektorze i w wojsku zapa3 podnieca3.
        Znów rozgorza3a zacieta bitwa przy lotnych okretach.
   Mo?na by rzec: niestrudzeni, niewyczerpani stawali
   jedni i drudzy do bitwy - z takim ścierali sie ogniem.
700   Myśl taka sama budzi3a w nich mestwo. Walczący Achaje,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XV
Powtórne odparcie ataku od okretów
Wersy 651-700
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach