Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XV, Wersy 701-747


   wiedząc, ?e nie ma ucieczki przed kleską, pragneli wyginąa.
   Serce zaś w piersiach ka?dego z Trojan wierzy3o, ?e spalą
   wrogie okrety i w bitwie herosów achajskich wygubią.
   Myślą wiec taką natchnieni walczyli jedni i drudzy.
705   Hektor za rufe uchwyci3 sprawnego w ?egludze okretu,
   piekną, z lotnymi ?aglami. Protesilasa ten okret
   przywióz3 do Troi, lecz nie mia3 powrócia z nim do ojczyzny.
   W3aśnie w krąg tego okretu Achaje oraz Trojanie,
   wzajem szturmując na siebie, st3oczyli sie. Ju? nie czekali
710   teraz na rzuty w3óczniami i z 3uku miotane strza3y,
   ale stanąwszy przy sobie blisko i w duszach podobni,
   ostrą siekierą i krwawym brzeszczotem wrecz z sobą walczyli,
   mieczem ogromnym i w3ócznią, co mia3a grot obosieczny,
   i pugina3ów tam wiele pieknych, o ciemnej oprawie,
715   spad3o w tym starciu na ziemie z rąk albo z ramion sk3óconych
   me?ów, a ca3a równina sp3yne3a wko3o krwią czarną:
   Hektor uchwyci3 za burte okretu i ju? jej nie puszcza3,
   ale obiema rekami ją dzier?ąc, zakrzykną3 do Trojan:
        "Nieście ogniste pochodnie i krzyk wydajcie zwycieski,
720   gdy? Dzeus nam teraz najlepszy dzien z wszystkich dni podarowa3!
   Zdobya mo?emy okrety, co tu wbrew bogom przyby3y,
   tyle nam klesk wyrządzając przez opiesza3ośa starszyzny.
   Kiedy pragną3em do bitwy iśa a? pod rufy okretów,
   mnie powściągne3a samego i pochód wojsk wstrzymywa3a,
725   ale je?eli Dzeus grzmiący przyami3 w nas wtedy rozsądek,
   dziś sam do walki nas sk3ania i wiedzie nas do zwyciestwa".
        Tak powiedzia3. Natarli wiec na Argiwów gwa3towniej.
   Ajas na swym stanowisku nie wytrwa3 nekany strza3ami,
   ale niewiele sie cofną3, choa sądzi3, ?e przyjdzie mu zginąa.
730   Skoczy3 na 3awe wioślarzy ni?ej z pok3adu okretu,
   tam zaczajony przystaną3 i w3ócznią swą bezustannie
   Trojan niosących pochodnie odpycha3 od boków okretu.
   Z krzykiem straszliwym wydawa3 rozkazy i wzywa3 Danajów:
        "Drodzy i bohaterscy Danaje, Aresa druhowie!
735   Walczcie, jak me?om przysta3o! Pomnijcie o dzielnym oporze!
   Niech?e nie sądzi z nas ?aden, ?e są za nami obroncy
   ani mur jakiś pote?ny, co nas ochroni od zguby;
   miasta w pobli?u nie mamy ni baszt obronnych wynios3ych,
   które by wspar3y nas w walce pomocą za3ogi i ludu,
740   lecz na równinie stoimy wśród Trojan spi?opancernych,
   niemal do morza zepchnieci z daleka od ziemi ojczystej.
   W rekach ratunek nasz le?y, nie bąd1my gnuśni w tej bitwie!".
        Tak powiedzia3 i natar3 z wściek3ością ostrzem swej w3óczni
   na tych wśród Trojan, co blisko do burt okretów podeszli
745   z ogniem jarzącym, ucieszya chcąc swego wodza Hektora.
   Ajas tych w3aśnie zabija3 swą w3ócznią ogromną i d3ugą
   i ju? pokona3 dwunastu, wcią? stojąc na dziobie okretu.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XV
Powtórne odparcie ataku od okretów
Wersy 701-747
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach