Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVI, Wersy 101-150


        Tak przemawiali do siebie wzajemnie i jeden, i drugi.
   Ajas tymczasem nie wytrwa3 - pocisków przemoc go zmog3a,
   gnebi3 go wyrok Dzeusowy i zwycie?ali Trojanie
   dzielni, miotając pociski. He3m jego strasznie w krąg skroni
105   d1wiecza3 pod grotów ciosami, bo grad ich pada3 bez przerwy
   tak?e na piekną przy3bice. Lewe zdretwia3o mu ramie,
   w którym trzymając swą tarcze, wko3o os3ania3 sie. Jednak
   przemóc go t3um w krąg walczący nie móg3, choa razi3 grotami.
   Lecz Ajasowi tchu brak3o i pot strumieniem po ciele
110   sp3ywa3 mu ca3ym i nie móg3 uzyskaa od nacierających
   chwili spoczynku, bo zewsząd nan ciosy po ciosach spada3y.
        Teraz powiedzcie mi, Muzy, mieszkanki śnie?nego Olimpu,
   jak to wpierw p3omien ogarną3 g3adkie okrety Achajów.
        Hektor tu? obok Ajasa stanąwszy, na w3ócznie z jesionu
115   miecz swój opuści3 i grot mu odrąba3 przy drzewca nasadzie,
   ca3y strącając na ziemie. Wiec Ajas, syn Telamona,
   w reku potrząsa3 swą w3ócznią okalecza3ą daremnie,
   ostrze spi?owe daleko z d1wiekiem upad3o na pole.
   Pozna3 wiec Ajas w swej duszy nieskazitelnej i struchla3,
120   ?e to są bogów dzia3ania, ?e wszystkie wojenne zamys3y
   Dzeus z góry grzmiący niweczy, chcąc daa zwyciestwo Trojanom.
   Cofną3 sie wiec przed grotami. A tamci wnet na okrety
   ognia po?oge rzucili. Natychmiast p3omien wybuchną3.
   Po?ar przy sterach buzowa3, szerząc sie. Wtedy Achilles
125   d3onmi uderzy3 sie w uda i do Patrokla powiedzia3:
        "Z boga zrodzony Patroklu, je1dziecką sztuką ws3awiony!
   Wstan, bo ju? widze p3omienie wrogów na naszych okretach,
   oby je paląc, odwrotu na zawsze nam nie odcieli.
   Predko wiec zbroje przywdziewaj, a ja wnet wojsko zgromadze".
130        Tak powiedzia3. Patroklos w lot spi?em zaczą3 sie zbroia.
   Najpierw na3o?y3 na nogi b3yszczące nagolenice,
   piekne, na klamry srebrzyste ciasno wzd3u? nogi ściągniete.
   Potem uzbroi3 sie wko3o piersi pancerzem spi?owym,
   pieknie wykutym, gwia1dzistym, szybkonogiego Pelidy.
135   Poprzez ramiona przerzuci3 spi?owy miecz nabijany
   gwo1d1mi srebrnymi i tarcze wzią3 wytrzyma3ą i wielką.
   Na dumną g3owe na3o?y3 he3m z rozchwianymi kitami
   z konskich grzyw; grzebien wygiety po3yska3 na nim straszliwie.
   W koncu dwie w3ócznie pochwyci3, co dobrze le?a3y mu w reku.
140   W3óczni jednak?e nie zdo3a3 wziąa Ajakidy bez skazy,
   cie?kiej, zbyt d3ugiej i wielkiej. Nikt by nie zdo3a3 z Achajów
   cisnąa nią. Jeden Achilles bez trudu móg3 nią potrząsaa.
   Jesion ten z gór Pelijonu Chejron mi3emu darowa3
   ojcu Achilla. Ze szczytu by3 ściety na zgube herosom.
145   Automedonta Patroklos przywo3a3, by konie zaprzega3.
   Tego Patroklos najbardziej czci3 po zdobywcy Achillu,
   gdy? najwierniejszy by3 w walce, w jej grozie trwa3 niewzruszenie.
   W lot Automedon pod jarzmo wprowadzi3 bystre rumaki.
   Ksantos to by3 i Balios, jak wicher ścig3e i lotne,
150   z wiatru Zefiru zrodzone i z matki - Harpii Podargi,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVI
Pieśn o Patroklosie
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach