Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVI, Wersy 801-850


   aby go w3o?y3 na g3owe, choa zguba wisia3a i nad nim.
   W rekach Patrokla i w3ócznia cien rzucająca d3ugi,
   cie?ka, okuta i wielka, nagle skruszy3a sie. Z ramion
   tarcza, co stóp dosiega3a, razem z rzemieniem opad3a.
805   Wreszcie rozlu1ni3 mu pancerz syn w3adcy Dzeusa, Apollon.
   Serce Patrokla zadr?a3o, os3ab3y pod nim kolana,
   staną3 zdumiony. Wtem z ty3u ugodzi3 go ostrzem swej w3óczni
   miedzy ramiona, w sam środek, dardanski dzielny wojownik,
   syn Pantoosa, Euforbos, co s3yną3 miedzy swoimi
810   rzutem swej w3óczni, je1dziectwem i nóg szybkością i mocą.
   Wtedy dwudziestu ju? wrogów strąci3 wśród walki z rydwanów,
   chocia? raz pierwszy na wóz wszed3, dopiero ucząc sie wojny.
   Ten, Patroklosie, w je1dziectwie świetny, cios pierwszy ci zada3.
   Lecz nie pokona3 i uszed3, i wmiesza3 sie w t3um bitewny.
815   Z cia3a wyszarpną3 swój oszczep z jesionu, w polu nie dotrwa3
   Patroklosowi, choa nie mia3 ju? tamten rynsztunku, bezbronny.
   Boga wiec ciosem Patroklos i grotem w3óczni zmo?ony
   cofną3 sie miedzy przyjació3 i przez to śmierci unikną3.
        Ale ju? Hektor Patrokla o wielkiej duszy zobaczy3,
820   gdy ten sie cofną3, i nagle cisną3 wen ostrzem spi?owym,
   szybko skoczywszy do niego z bliskich szeregów. Grot w3óczni
   nisko w podbrzusze ugodzi3, na wskroś przeora3 je spi?em.
   Pad3 w proch Patroklos z 3oskotem. —al straszny przeją3 Achajów.
   Jak lew pote?ny co dzika rozjuszonego zwycie?y,
825   kiedy obydwa na górskim zetrą sie szczycie roz?arte
   obok ma3ego 1róde3ka, z którego oba pia pragną,
   i dzika ju? zdyszanego lew pote?niejszy powali -
   tak syna Menojtijosa, me?nego pogromce dzielnych,
   Hektor, Pryjama syn, zabi3 i spi?em wydar3 mu dusze.
830   Che3piąc sie, stojąc ponad nim, te wyrzek3 s3owa skrzydlate:
        "Pewnoś ty mniema3, Patroklu, ?e miasto doszczetnie w py3 zwalisz
   i ?e kobiety trojanskie w dniu utraconej wolności
   w lotnych okretach powieziesz do mi3ej ziemi ojczystej.
   G3upcze! W obronie ich co dnia rącze Hektora rumaki
835   mierzą rozleg3ą równine, pedząc do bitwy, i z moją
   w3ócznią wcią? walcze na czele wojska mych Trojan walecznych,
   aby zag3ady dzien odwlec. A ciebie sepy rozszarpią.
   Dzielny Achilles, biedaku, nie móg3 cie jednak ocalia.
   Pewno sam strzegąc sie bitwy, gdyś ty szed3, tak cie nak3ania3:
840        ŤNie wa? sie przedtem, Patroklu, co świetnie kierujesz zaprzegiem,
   wracaa do g3adkich okretów, póki z Hektora, zabójcy
   me?ów, pancerza posoką ubroczonego nie zedrzeszť.
   Pewno tak mówi3 i serce twe nierozwa?ne nak3oni3".
        Jemu, ju? s3abnąc, odrzek3eś, Patroklu, je1d1cze wspania3y:
845        "Mo?esz sie pysznia, Hektorze, teraz, bo przecie? Kronida
   Dzeus z Apollonem ci dali zwyciestwo. To oni mnie zmogli
   3atwo. To przecie? bogowie rynsztunek z ramion mi zdarli.
   Tacy jak ty, choabyś na mnie wraz z dwudziestoma uderzy3,
   wszyscy na polu by padli zabici ostrzem mej w3óczni.
850   Ale mnie Mojra okrutna i syn Latony pokona3,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVI
Pieśn o Patroklosie
Wersy 801-850
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach