Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń XVI, Wersy 851-868


   i Euforbos waleczny. Ty rozbroi3e¶ mnie trzeci.
   Ale ci jeszcze co¶ powiem. Te s3owa w sercu zachowaj:
   tak?e i ty ?ya nie bedziesz d3ugo, ju? stoi przy tobie
   blisko u boku Tanatos i Mojra nieub3agana,
855   predko powali cie reka Pelidy Achilla bez skazy".
        Tak rzek3 i ¶miera go natychmiast, co konczy wszystko, okry3a.
   Dusza za¶ z cia3a pierzchne3a, wzlecia3a za bramy Hadesu,
   p3acz±c na gorzki swój los, ?e mesko¶a porzuca i m3odo¶a.
   Do umar3ego ju? wroga przes3awny Hektor powiedzia3:
860        "Czemu? to mi, Patroklosie, okrutn± wró?ysz zag3ade?
   Kto wie, a mo?e Achilles, syn pieknow3osej Tetydy,
   z dusz± sie swoj± rozstanie pod moim grotem ¶miertelnym?".
        Tak powiedzia3 i z cia3a martwego w3ócznie spi?ow±
   wyrwa3, opar3szy nan stope, i zw3oki Patrokla porzuci3.
865   Potem do Automedonta natychmiast z w3óczni± poskoczy3,
   pragn±c wo1nice Ajaka potomka o szybkich stopach
   tak?e ugodzia, lecz z pola bystre go konie unios3y
   dwa, nie¶miertelne, Peleusa, dar wszystkich bogów wspania3y.
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń XVI
Pie¶n o Patroklosie
Wersy 851-868
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach