Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVII, Wersy 101-150


   ?e przed Hektorem uchodze, gdy? bóg pomaga mu w bitwie.
   Gdybym choa spostrzeg3 w pobli?u Ajasa o g3osie donośnym,
   pomnąc o krwawej rozprawie, obydwaj byśmy wrócili,
   choaby wbrew niebu. A gdyby zmar3ego wynieśa sie da3o
105   dla Achillesa, w z3ym losie dobre by chocia? to by3o".
        Kiedy tak w sercu i w duszy ze swymi sie zmaga3 myślami,
   ju? podchodzili Trojanie blisko pod wodzą Hektora.
   Cofną3 sie wtedy Menelaj natychmiast i zw3oki zostawi3,
   wcią? oglądając sie, tak jak uchodzi lew pieknogrzywy,
110   kiedy udreczy go psiarnia i ludzie od wiejskiej zagrody
   odpedzający w3óczniami i krzykiem, wiec me?ne mu serce
   z leku dr?y w piersi i chocia? ociąga sie, ale uchodzi -
   tak od Patrokla Menelaj o jasnych w3osach odchodzi3.
   Staną3, gdy swych towarzyszy zobaczy3, i do nich zwrócony
115   szuka3 wielkiego Ajasa, co synem by3 Telamona.
   Dojrza3 go wreszcie na lewym skrzydle walczących szeregów.
   Tam towarzyszów zagrzewa3 i budzi3 zapa3 do walki,
   trwoge im bowiem straszliwą tchną3 w serce Fojbos Apollon.
   Szybko wiec pomkną3 Menelaj i stojąc blisko, powiedzia3:
120        "—ywo, kochany Ajasie, do poleg3ego Patrokla
   śpieszmy, by walczya o zw3oki i przynieśa je Achillowi
   nagie, bo zbroje zdar3 Hektor o he3mie wiejącym kitami".
        Tak powiedzia3 i serce dzielnego Ajasa poruszy3.
   W pierwsze wiec wkroczy3 szeregi, a z nim jasnow3osy Menelaj.
125   Hektor natomiast z Patrokla zdar3 s3awną zbroje i zw3oki
   powlók3, by g3owe zmar3ego ściąa z ramion ostrzem spi?owym,
   cia3o zaś psom chcia3 trojanskim porzucia na rozszarpanie.
   Ale przybli?y3 sie Ajas z tarczą jak baszta olbrzymią,
   Hektor wiec cofną3 sie szybko pomiedzy t3um towarzyszy,
130   skoczy3 na rydwan i zbroje piekną poleci3 Trojanom
   unieśa do miasta. Sam pragną3 s3awe ogromną pozyskaa.
   Ajas w krąg Menojtijady, szeroką kryjąc go tarczą,
   krą?y3 jak lwica wytrwale obiegająca swe dzieci,
   gdy niespodzianie napotka myśliwych, prowadząc malenkie
135   lwiątka w gestwinie; ufając nieustraszonej swej sile,
   gro1ne brwi marszczy i oczy pod powiekami ukrywa -
   przy bohaterskim Patroklu tak Ajas krą?y3 doko3a,
   drugi zaś obok Atryda, kochanek Aresa, Menelaj,
   staną3, a piersi cierpienie mu przenika3o ogromne.
140        Glaukos tymczasem, wódz Lyków, syn Hippolocha waleczny,
   spojrza3 z3ym okiem z pogardą i do Hektora powiedzia3:
        "Dzielny z wyglądu Hektorze, lecz w bitwie gorszy o wiele,
   s3awy nie jesteś dziś godny, bo z pola bitwy uciekasz.
   Teraz rozmyślaj, jak panstwo i gród warowny ocalisz
145   sam z swym narodem jedynie, który z llionu pochodzi.
   —aden ju? z Lyków nie bedzie do walki szed3 z Danajami
   w miasta waszego obronie, gdy? nikt nie bedzie nam wdzieczny
   za to, ?e bez odpoczynku walczymy z waszymi wrogami.
   Jak byś ty zdo3a3 zwyk3ego cz3owieka w bitwie ocalia,
150   nedzny, gdyś móg3 Sarpedona, co gościem by3 i towarzyszem,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVII
Bohaterskie czyny Menelaosa
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach