Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVII, Wersy 51-100


   Krew ubroczy3a mu w3osy podobne do w3osów Charyt,
   pieknie wijące sie, z3otem i srebrem poprzeplatane.
   Tak jak latorośl oliwki troskliwie wyhodowana
   przez ogrodnika w ustroniu, gdzie woda bujnie wytryska,
55   pieknie wyrasta pod tchnieniem wiatrów, co z wszystkich stron wieją,
   drzewkiem ko3ysząc bia3ymi rozkwitającym kwiatami,
   lecz niespodzianie nadciąga wicher wraz z burzą nawalną,
   drzewko wyrywa rosnące tak bujnie i zwali na ziemie -
   tak i Euforbos jesionem w3adnący, syn Pantoosa,
60   pad3, gdy go zabi3 Menelaj Atryda i zdar3 z niego zbroje.
        Jako lew, górskich okolic mieszkaniec, ufny w moc swoją
   z trzody pasącej sie krowe najlepszą w stadzie porywa,
   kark jej druzgoce, wpijając sie pote?nymi zebami
   najpierw, a potem krew ch3epce chciwie i trzewia po?era
65   wszystkie; doko3a psy ścig3e i krzepcy m3odzi pasterze
   krzykiem go p3oszą z daleka, ale nie mają odwagi
   podejśa don bli?ej, bo ka?dy z nich zielenieje od trwogi -
   równie? i w piersiach trojanskich me?ów ich serca nie śmia3y
   sk3onia ?adnego do walki z Menelaosem przes3awnym.
70   Latwo Atryda by zbroje wzią3 s3awną od Pantoidy,
   gdyby nie staną3 przeciwko niemu sam Fojbos Apollon,
   który pobudzi3 Hektora, co Aresowi by3 równy,
   w kszta3cie dzielnego Mentesa, Kikonów wodza, zjawiony.
   Podszed3 i mówiąc do niego, te wyrzek3 s3owa skrzydlate:
75        "Śpieszysz, Hektorze, w tej chwili, by ująa, co nieuchwytne -
   konie dzielnego potomka Ajakosa. Śmiertelny
   cz3owiek nie zdo3a ujarzmia ich ani w cuglach prowadzia
   oprócz jednego Achilla, co synem jest nieśmiertelnej
   matki. Tymczasem Atryda, wódz Menelaos waleczny,
80   krą?ąc doko3a Patrokla, zabi3 ci syna Pantosa,
   najdzielniejszego wśród Trojan, Euforba, co walke zakonczy3".
        Tak powiedzia3 i odszed3 do zmagających sie w bitwie.
   Serce Hektora przejete ?alem sp3yne3o krwią czarną,
   spojrza3 na wojska szeregi uwa?nie i zaraz zobaczy3
85   tego, co zdziera3 rynsztunek s3awny, i tego, co poleg3
   rozpostartego na ziemi. Krew ciek3a ze świe?ej rany.
   Wkroczy3 wiec w pierwsze szeregi i szed3 w b3yszczący spi? zbrojny,
   z ostrym okrzykiem, podobny do ognia Hefajstosowego,
   co nie wygasa. Us3ysza3 ten krzyk donośny Atryda
90   i sposepnia3y tak wyrzek3 do swojej duszy wynios3ej:
        "Biada mi! Jeśli zostawie, cofając sie, piekną te zbroje
   i poleg3ego Patrokla, co zginą3, broniąc czci mojej,
   nie uzna tego za godne, ujrzawszy to, ?aden z Danajów;
   jeśli zaś sam na Hektora uderze, walcząc, i Trojan,
95   hanby lekając sie, 3atwo otoczy wielu jednego -
   Hektor o he3mie kitami wiejącym tu wszystkich prowadzi
   Trojan. Lecz po co to wszystko mi mówi serce kochane?
   Jeśli chce cz3owiek przeciwko wyrokom niebieskim walczya
   z me?em, którego bóg uczci3, predko doczeka sie kleski.
100   Niech?e wiec ?aden z Danajów nie 3aje mnie, kiedy zobaczy,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVII
Bohaterskie czyny Menelaosa
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach