Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVII, Wersy 701-750


   do Achillesa Pelidy, aby z3ą wieśa mu objawia.
   A Menelaos przez boga wyhodowany nie sk3oni3
   duszy, by wspomóc przyjació3 bez skazy, gdy odszed3 Antiloch,
   wielką wzbudzając tesknote w szeregach z Pylosu przyby3ych,
705   tylko boskiego wyprawi3 tam Trazymeda do walki.
   Sam zaś do zw3ok Patroklosa bohaterskiego powróci3.
   Szybko Ajasów dościgną3 i w te odezwa3 sie s3owa:
        "Ju? Antilocha wys3a3em z poselstwem do lotnych okretów
   z wieścią do szybkonogiego Achilla. Jednak?e nie sądze,
710   aby tu przyby3, choa boski Hektor gniew jego rozjątrzy3.
   Przecie? nie zdo3a3by nagi przeciwko Trojanom wystąpia.
   Pójd1my wiec, aby najlepszą rade obmyślia dla siebie,
   jak by zmar3ego stąd unieśa i samym spomiedzy Trojan
   wymknąa sie, aby uniknąa śmierci i Kery okrutnej".
715        Na to mu tak Telamona syn, wielki Ajas, powiedzia3:
        "Wszystko, co mówisz, jest s3uszne, Menelaosie przes3awny,
   wiec z Meryjonem walecznym jak mo?na tylko najszybciej
   zw3oki Patrokla unieście z bitwy zacietej, my obaj
   walczya bedziemy na ty3ach z Hektorem i z Trojanami,
720   p3onąc jednaką odwagą, jednoimienni i którzy
   wytrzymywali Aresa nieraz z pomocą wzajemną".
        Tak powiedzia3. A tamci zmar3ego z ziemi d1wigneli,
   w góre unosząc z wysi3kiem. Ogromny okrzyk za nimi
   Trojan wybuchną3 na widok Patrokla w rekach Achajów.
725   Szybko skoczyli za nimi jak psy za dzikiem zranionym,
   które chcą dopaśa zwierzyny, nim dojdą krzepcy myśliwi;
   biegną z gwa3townym pośpiechem, odynca pragnąc rozszarpaa,
   ale je?eli sie do nich pote?ny si3ą odwróci,
   zaraz cofają sie z trwogą i rozpraszają w pop3ochu -
730   tak i Trojanie na razie szli ci?bą nieustepliwą,
   mieczem nastając i w3ócznią z obydwu stron wyostrzoną,
   ale je?eli Achaje wstecz sie zwracali, stawali,
   bledli od leku i ?aden ruszya sie z miejsca nie wa?y3,
   aby uderzya i stoczya walke o zw3oki zacietą.
735        Tak z wytrwa3ością niezmierną i trudem zmar3ego d1wigali
   z bitwy do g3adkich okretów. A walka wrza3a za nimi
   straszna jak p3omien, co jakieś cz3owiecze miasto ogarnie
   i rozprzestrzenia sie predko, wcią? inne domostwa poch3ania,
   wreszcie wybucha po?ogą, hucząc, a wiatr ją podsyca -
740   tak od tetentu rumaków i krzyku me?ów w spi? zbrojnych
   wrzawa wznosi3a sie straszna za tymi, co sie cofali.
   Oni tymczasem jak mu3y, co nate?ając swe si3y,
   wloką z gór stromą ście?yną z trudem ogromnym pien wielki,
   na okretowy, wynios3y maszt przeznaczony, a serca
745   t3uką sie w nich utrudzone i znojny pot je zalewa -
   z takim upartym wysi3kiem nieśli Patrokla. A z ty3u
   dwaj Ajasowie za nimi chronili odwrót, jak wzgórze
   leśną gestwiną pokryte wstrzymuje powód1, stojące
   w poprzek równiny, i nawet rzek wielkich nurty pote?ne
750   wzniesieniem swym zatrzymuje, i spycha rwące w doliny
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVII
Bohaterskie czyny Menelaosa
Wersy 701-750
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach