Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVIII, Wersy 101-150


   Teraz i ja nie powróce do mi3ej mojej ojczyzny -
   nie ocali3em Patrokla ni innych mych towarzyszy
   wielu, co tak?e zgineli z reki boskiego Hektor,
   podczas gdy ja przy okretach - hanba tej ziemi - siedzia3em,
105   choa wiem, ?e jestem najpierwszy wśród spi?ozbrojnych Achajów
   w bitwie, bo w radzie roztropnej wielu mnie innych przewy?sza.
   Bodaj przepad3a niezgoda wśród bogów i ludzi śmiertelnych
   oraz gniew nawet rozumnych zara?ający szalenstwem,
   s3odszy na razie od miodu, który sie sączy kroplami,
110   wzmaga sie potem w cz3owieczej piersi jak dym od ogniska -
   tak Agamemnon nad wodze wódz mnie swym czynem rozgniewa3.
   Ale co by3o, mine3o, choa jeszcze zgryzotą sie truje;
   trzeba ujarzmia swą dusze kochaną, gdy ka?e koniecznośa.
   Teraz odejde, by znale1a Hektora, zabójce najmilszej
115   g3owy Patrokla, zaś mojej ulegne Kerze, gdy tylko
   Dzeus tego zechce i inni, co śmierci nie znają, bogowie.
   Gdy? Heraklesa potega nawet nie usz3a przed Kerą,
   chocia? ten synem najmilszym by3 w3adcy Dzeusa Kronidy.
   Lecz pokona3a go Mojra i Hery gniew bezlitosny.
120   Jeśli z3y los mi przeznaczy3, ?e wkrótce w walce polegne -
   spoczne po śmierci, lecz przedtem uzyskam s3awe zaszczytną.
   Jeszcze niejedna z Trojanek i cór dardanskich, co chodzą
   w pieknych przepaskach, ocieraa bedzie obiema rekami
   3zy ze swej twarzy i g3ośne wydawaa jeki, gdy pozna,
125   ?e zbyt bezczynnie i d3ugo siedzia3em z dala od bitwy.
   Matko, a ty mnie od walki nie wstrzymuj, nie zdo3asz mnie sk3onia!".
        Na to mu rzek3a bogini Tetyda o stopach srebrzystych:
        "Wszystko, co mówisz, mój synu, jest s3uszne. Rzecz to zaszczytna
   bronia przyjació3 tak d3ugo prześladowanych przez kleski.
130   Ale twój ca3y rynsztunek zdobyli przecie? Trojanie -
   zbroje spi?ową wzią3 Hektor o he3mie wiejącym kitami,
   okry3 nią swoje ramiona. Ale nie bedzie jej d3ugo
   nosi3, zdobyczą sie che3piąc, śmiera jego bardzo ju? bliska.
   Ale ty, synu, nie odchod1 w bój Aresowy. Zaczekaj,
135   póki twe oczy mnie znowu powracającej nie ujrzą.
   Przyjde o zorzy porannej, gdy tylko s3once zab3yśnie,
   zbroje ci nową przyniose pieknej Hefajsta roboty".
        Tak powiedzia3a i zaraz odesz3a od syna me?nego,
   i do swych morskich zwrócona sióstr takie s3owa wyrzek3a:
140        "Teraz zanurzcie sie znowu w szerokie wodne otch3anie,
   aby zobaczya tam starca morskiego i ojca pa3ace
   oraz powiedziea mu wszystko, a ja na Olimp wysoki
   do Hefajstosa sie udam, s3awnego mistrza, by zechcia3
   memu synowi darowaa wspania3ą zbroje przes3awną".
145        Tak powiedzia3a. Nerejdy wnet zanurzy3y sie w fale,
   a srebrnostopa Tetyda ku Olimpowi wzlecia3a
   śpiesznie, by zbroje przes3awną otrzymaa dla syna mi3ego.
   Stopy na Olimp ją wznios3y natychmiast. Tymczasem Achaje,
   przed me?obójcą Hektorem w zamecie bitwy okrutnej
150   gnając w pop3ochu, okretów dopadli i Hellespontu.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVIII
Sporządzenie zbroi Achillesa
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach