Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVIII, Wersy 51-100


   t3uk3y sie w pierś, wyrzekając. Najg3ośniej jecza3a Tetyda:
        "Siostry Nerejdy, wy wszystkie wyrzekan moich s3uchajcie,
   a us3yszycie, jak wielka ?a3ośa przepe3nia me serce!
   Biada mi, matce nieszczesnej, bo dziecko na zgube zrodzi3am,
55   ?ycie z3e dając me?nemu i wspania3emu synowi -
   najdumniejszemu z herosów. Jak ped wybuja3 szlachetny.
   Pielegnowa3am go niby latorośl piekną w ogrodzie.
   I wyprawi3am pod Ilion na uskrzydlonych okretach
   z Trojan narodem do walki. I ju? nie ujrze go wiecej,
60   ju? on do domu nie wróci - w Peleusa progi ojcowskie.
   Teraz, gdy jeszcze ogląda s3oneczne świat3o i ?yje,
   musi tak cierpiea boleśnie, a ja mu pomóc nie moge.
   Jednak tam pójde, zobacze dziecko kochane i spytam,
   jaki to ból go dościgną3, gdy by3 daleko od bitwy".
65        Tak powiedzia3a i z groty srebrzystej wysz3a. A za nią
   wszystkie Nerejdy p3aczące zdą?a3y. Wko3o nich fale
   rozstepowa3y sie z szumem. Gdy ?yznej Troi dosieg3y,
   jedna za drugą na stromy brzeg wychodzi3y, gdzie sta3y
   Myrmidonów okrety, na brzegu, w krąg Achillesa.
70   Do miotanego rozpaczą podesz3a matka czcigodna,
   z g3ośnym szlochaniem obje3a synowską g3owe kochaną
   i wśród wyrzekan i jeków te rzek3a s3owa skrzydlate:
        "Czemu tak p3aczesz, syneczku? Jaki ból serce ci zrani3?
   Powiedz, nie skrywaj niczego. Przecie? Dzeus wszystko wype3ni3,
75   o co go przedtem b3aga3eś, do góry wznosząc ramiona.
   Oto synowie Achajów zepchnieci a? pod okrety
   ciebie wcią? oczekują, kleskami wojny smagani".
        Z cie?kim westchnieniem Achilles o szybkich stopach powiedzia3:
        "Matko, wiem o tym, ?e W3adca Olimpu prośby me spe3ni3,
80   lecz co mi z tego, gdy w boju pad3 mój przyjaciel najmilszy -
   Patroklos; jego kocha3em najbardziej z mych towarzyszy,
   bardziej ni? w3asną swą g3owe. Dziś go straci3em. A Hektor
   zbroje z martwego zdar3 piekną, zachwycający rynsztunek,
   dar nieśmiertelnych wspania3y; wzią3 Peleus ten podarunek
85   w dniu, gdy on, cz3owiek śmiertelny, ciebie, boginie, zaślubi3.
   Czemu?eś ty, nieśmiertelna, nie pozosta3a w mórz g3ebi?
   Czemu on, Peleus, nie wzią3 kobiety ziemskiej za ?one?
   Teraz i tobie ból serce przeszyje nieuciszony,
   gdy syna w walce utracisz. Ju? nie zobaczysz go wiecej
90   wracającego do domu. Bo serce mi nie dozwoli
   ?ya pośród ludzi i istniea spokojnie dalej, nim Hektor
   pod grotem w3óczni spi?owej nie padnie w boju bez duszy,
   zanim za śmiera Patroklosa ?yciem mi swym nie zap3aci".
        Na to mu 3zami zalana odpowiedzia3a Tetyda:
95        "Predko ty umrzesz, mój synu. Istotnie, jak sam wyrzek3eś,
   po śmierci bowiem Hektora kres twego ?ycia nied3ugi".
        Gniewem wzburzony Achilles o szybkich stopach powiedzia3:
        "Bodajbym zginą3 natychmiast, skoro nie mog3em ocalia
   jego - Patrokla. Daleko od swojej ziemi ojczystej
100   poleg3 i pewno mnie wzywa3, wierząc, ?e wydre go śmierci.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVIII
Sporządzenie zbroi Achillesa
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach