Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XVIII, Wersy 551-600


   ostre trzymając w swych rekach sierpy, 3an ?eli dojrza3y.
   Jedni wiec bujne pokosy zbo?a rzucali na ziemie,
   drudzy wiązali je w snopy z pomocą powróse3 ze s3omy.
   Trzech sie trudzi3o wiązaniem. Za nimi zbo?e skoszone
555   ch3opcy gorliwie zbierali i nareczami nosili
   do związujących je w snopy. Pan miedzy nimi w milczeniu,
   ber3o trzymając, przy snopach sta3 w sercu rozradowany.
   Z dala pod debem heroldzi wieczerzą sie zajmowali.
   Wielki, zar?niety wó3 na to by3 poświecony. Kobiety
560   mąke zsypują przesianą, szykując ?encom wieczerze.
        Jeszcze na tarczy Hefajstos winnice wielką umieści3,
   piekną i z3otą. W niej grona czerni3y sie ju? dojrza3e.
   Do winorośli da3 tyczki wykute ca3e ze srebra,
   rowem niebieskim winnice ogrodzi3 i p3ot postawi3
565   z cyny. Na ca3ej przestrzeni jedną da3 tylko ście?yne,
   tedy iśa bedą po owoc dojrza3y w czas winobrania
   ch3opcy i dziewcząt gromadka, m3odzienczo niefrasobliwi,
   niosąc w plecionych koszykach dojrza3e, s3odkie owoce.
   Pośród nich w środku m3odziutki ch3opiec na d1wiecznej formindze
570   wdziecznie przygrywa3 i pieknie śpiewa3 ludową piosenke
   czystym g3osikiem. A wszyscy idący za nim tanczyli,
   śpiewem wtórując, pokrzykiem i nóg m3odzienczych pląsami.
        Jeszcze na tarczy Hefajstos wysokorogie da3 wo3y.
   By3y kunsztownie ze z3ota wykute i z cyny bia3awej.
575   Rycząc, wybieg3y z obory na znane sobie pastwisko
   ponad brzegami rzeczu3ki wysmuk3ą trzciną zaros3ej.
   Czterej pasterze ze z3ota za stadem postepowali,
   a tu? za nimi psów dziewiea o szybkich nogach pedzi3o.
   Wtem lwy straszliwe wypad3y dwa i z idących na przedzie
580   wo3ów ryczących jednego porwa3y. Zarycza3 boleśnie,
   kiedy go wlok3y. Psy za nim rzuci3y sie i pasterze.
   Wielkiego wo3u lwy w mgnieniu oka rozdar3y i ?ar3y
   jego wnetrzności, krew ch3epcząc czarną. Strwo?eni pasterze
   pró?no ścigali morderców, szczując ich psami ścig3ymi,
585   jednak te ba3y sie rzucia na lwy straszliwe i tylko
   blisko podbieg3y, i strzegąc sie napastników, szczeka3y.
        Jeszcze na tarczy wyrze1bi3 ws3awiony sztuką Kulawiec
   3ąke w uroczej dolinie ze srebrzystymi owcami.
   Sta3y sza3asy tam, stajnie, zagrody dachem pokryte.
590        Na 3ące piekny korowód da3 s3awny sztuką Kulawiec,
   bardzo podobny do tego, który by3 w Knossos szerokiej
   kunsztem Dedala stworzony dla pieknow3osej Ariadny.
   Ch3opcy tam oraz dziewczeta bogato wyposa?one,
   wzajem za gietkie ramiona trzymając sie, wiedli tany.
595   W szatach przejrzystych tanczy3y dziewczeta, a ch3opcy w chitonach
   tkanych misternie i lśniących miekkim po3yskiem oliwy.
   W wience urocze dziewczeta by3y przybrane, a ch3opcy
   mieli mieczyki z3ociste na srebrem kutych rzemieniach.
   Korowód zwijaa sie zaczą3 pląsającymi stopami
600   3atwo i lekko - tak garncarz wypróbowuje swe ko3o,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XVIII
Sporządzenie zbroi Achillesa
Wersy 551-600
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach