Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń XIX, Wersy 101-150


        «S3ów mych s3uchajcie, bogowie wszyscy i wszystkie boginie,
   abym powiedzia3, co serce w piersiach powiedziea mi ka?e!
   Dzi¶ Ejlejtyja, co bóle porodu sprowadza, wywodzi
   me?a na ¶wiat3o, co bedzie nad s±siednimi panowa3
105   lud1mi wszystkimi doko3a, którzy pochodz± z krwi mojej».
   Odpowiedzia3a mu na to podstepnie Hera dostojna:
        «K3amiesz i s3owa swojego w koncu na pewno nie spe3nisz!
   Z3ó? mi wiec, Olimpijczyku, teraz najwieksz± przysiege,
   ?e nad wszystkimi w s±siedztwie mieszkaj±cymi panowaa
110   bedzie ten, który zostanie dzi¶ przez kobiete zrodzony,
   z me?ów, którzy z krwi twojej i rodu twego pochodz±».
   Tak powiedzia3a. W tych s3owach Dzeus nie przeczuwa3 podstepu,
   zakl±3 sie wielk± przysieg± i bardzo by3 oszukany.
   Hera za¶ w pedzie gwa3townym szczyt opu¶ci3a Olimpu,
115   w lot osi±gne3a achajskie Argos, gdzie zna3a czcigodn±
   Stenelosow± ma3?onke. Ten synem by3 Perseusza.
   Tamta ju? siedem miesiecy synka w swym 3onie nosi3a,
   tego wiec Hera na ¶wiat3o wywodzi, choa by3o za wcze¶nie,
   a Ejlejtyje pow¶ci±ga, wstrzymuj±c poród Alkmeny.
120   Potem zwiastuj±c Dzeusowi Kronidzie te wie¶a, tak mówi3a:
        «B3yskawicowy, nasz ojcze Dzeusie, zwa? w sercu te s3owa!
   Ju? sie narodzi3 szlachetny m±?, przysz3y w3adca Argiwów,
   syn Stenelosa Persjady, Eurysteusem nazwany.
   Z twego on rodu, godno¶ci mu nie brak, by w3ada3 Argiwom».
125   Tak powiedzia3a. Ból ostry wskro¶ serce Dzeusa przenikn±3,
   Ate pochwyci3 natychmiast za w3osy po3yskuj±ce
   z sercem wzburzonym i kln±c sie, z3o?y3 najwieksz± przysiege,
   ?e ju? na Olimp i w niebo gwiazdami opromienione
   nigdy nie mo?e powrócia Ate, co wszystkich omamia.
130   To powiedziawszy, na ziemie str±ci3 j± reki rozmachem
   z nieba pe3nego gwiazd. Predko spad3a na ludzkie obszary.
   Zawsze Dzeus wzdycha3 z przyczyny Ate, gdy syna ogl±da3
   obci±?onego pracami przez Eurysteusa niegodnie.
   Ja tu, gdy Hektor pote?ny o he3mie wiej±cym kitami
135   wojsko Argiwów wytraca3 przy rufach lotnych okretów,
   Aty, co mnie uczyni3a winnym, nie mog3em zapomniea.
   Ale je?eli zb3±dzi3em i Dzeus mnie pozbawi3 rozwagi,
   pragne to wszystko naprawia i okup daa niezmierzony.
   A wiec do bitwy, Achillu, sam ruszaj i w innych rozniecaj
140   zapa3. Ja jestem gotowy daa wszystkie podarki, te, które
   wczoraj, przyszed3szy do ciebie, obieca3 ci boski Odysej.
   Je¶liby¶ chcia3 - to zaczekaj, choa rw±cy sie do Aresa -
   s3u?ba ci z mego okretu natychmiast wszystko przyniesie,
   aby¶ zobaczy3, ?e daje to, co ucieszy cie szczerze".
145        Na to mu tak odpowiedzia3 o szybkich nogach Achilles:
        "Wodzu nad wodze, Atrydo przes3awny, Agamemnonie!
   Je¶li chcesz, wrecz mi te dary - to mi sie s3usznie nale?y,
   albo je zostaw u siebie. Dzi¶ pamietajmy o walce,
   pójd1my na wroga jak mo?na najszybciej. Nie wolno nam zwlekaa
150   ani te? czasu marnowaa, gdy dzie3o niedokonane
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń XIX
Achilles wyrzeka sie gniewu
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach