Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIX, Wersy 351-400


   z nieba sp3yne3a przez eter jasny. Tymczasem Achaje
   zbroje wk3adali pośpiesznie w obozie. Wiec Achillesowi
   nektar z ambrozją upojną wsączy3a Atena do piersi,
   aby mu g3ód bezradosny os3abia kolan nie zdo3a3.
355   Sama wróci3a do domu o mocnych zrebach - dumnego
   Dzeusa. Achaje w tym czasie ruszyli od lotnych okretów.
   Jak zawierucha śnie?ystych p3atków od Dzeusa lecąca
   pod Boreasza, zrodzona w eterze, mro1nym oddechem -
   tak unosi3a sie he3mów zawieja doko3a okretów
360   po3yskująca radośnie i tarcz na środku wypuk3ych,
   z napierśnikami mocnymi pancerzy i w3óczni z jesionu.
   Blaski do nieba siega3y, a ziemia sie radowa3a
   b3yskawicami spi?owych grotów i dr?a3a pod hukiem
   ludzkich stóp. W środku swą zbroje przywdziewa3 boski Achilles.
365   Zeby zacisną3 ze zgrzytem, a oczy mu rozgorza3y
   niby p3omienie po?ogi. Lecz serce jego rozdziera3
   ?al nieskonczony. Pa3ając gniewem na Trojan, darami
   zbroi3 sie boga. Hefajstos je wypracowa3 kunsztownie.
   Najpierw na nogi spre?yste na3o?y3 nagolenice
370   piekne, srebrnymi klamrami u obu kostek ściągniete.
   Potem swe piersi pancerzem po3yskującym otoczy3
   i miecz spi?owy doko3a ramion zarzuci3, srebrnymi
   zdobny awiekami. Nastepnie tarcze ogromną i cie?ką
   podniós3. Z daleka szed3 od niej blask jak od tarczy ksie?yca.
375   Tak jak ?eglarzom na morzu pojawi sie blask daleki
   roz?arzonego ogniska, co p3onie w górach wysoko
   w chacie samotnej w tym czasie, kiedy wichury bezwolne
   niosą ich poprzez g3ebiny rybne od bliskich daleko -
   tak blask Achillesowej tarczy eteru dosiega3,
380   pieknej, okrąg3ej, wykutej kunsztownie. A potem na g3owe
   w3o?y3 he3m cie?ki. Jak gwiazda świat3o rozlewa3 doko3a
   zdobny konskimi kitami he3m, chwia3y sie poz3ociste
   grzywy - Hefajstos grzbiet he3mu obficie nimi ozdobi3.
   Boski Achilles próbowaa ją3 zbroi: czy wko3o przylega
385   dobrze i czy dla kruchego cia3a swobode zapewnia.
   Ale ta by3a jak skrzyd3a wznoszące narodów pasterza.
   Z miejsca, gdzie sta3y oszczepy, wyciągną3 w3ócznie ojcowską,
   d3ugą, ogromną i cie?ką. Nie móg3 jej ?aden z Achajów
   d1wignąa. Jedynie Achilles tą w3ócznią zdo3a3 potrząsaa -
390   z wy?yn pelionskich jesionem. Ścią3 go dla ojca drogiego
   Chejron ze szczytu Pelionu, by nios3a śmiera bohaterom.
   Zają3 sie w koncu Alkimos i Automedon zaprzegiem
   koni. Wsuneli do jarzma z dwóch stron ozdobne rzemienie,
   w pyski wedzid3a i lejce ściągniete mocno do ty3u
395   umocowali przy wozie wojennym. Chwyciwszy b3yszczący
   bicz, co mu dobrze pasowa3 do reki, wnet Automedon
   skoczy3 na wóz. A w ślad za nim wszed3 w swym rynsztunku Achilles,
   zbroją świecący promiennie, jak s3once na wysokości.
   Z gro1bą straszliwą zakrzykną3 na konie ojca swojego:
400        "Ksancie i rączy Baliosie, Podargi dzieci przes3awne!
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIX
Achilles wyrzeka sie gniewu
Wersy 351-400
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach