Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XIX, Wersy 51-100


   Potem ostatni nadciągną3 nad wodze wódz Agamemnon.
   By3 poraniony, bo tak?e jego wśród bitwy za?artej
   Antenorowy syn, Koon, dosiegną3 grotem spi?owym.
   Kiedy ju? wreszcie na rade przybyli wszyscy Achaje,
55   powsta3 wśród nich i przemówi3 o szybkich nogach Achilles:
        "Mo?ny Atrydo, na pewno dla obu zbli?ya sie lepiej -
   równie? dla ciebie, jak dla mnie, gdy z ?alem w sercu ukrytym
   gniewem, co dusze nam toczy, pa3amy z powodu dziewczyny.
   Bodajby ją Artemida zabi3a na moim okrecie
60   strza3ą w dniu, kiedym Lyrnessos wzią3 i z niej branke uczyni3!
   Ilu? by wtedy Achajów nie gryz3o ziemi zebami,
   tych, co z rąk wrogów zgineli przez gniew mój nieposkromiony!
   Zysk dla Hektora i Trojan by3 wielki, ale Achaje
   popamietają waśn twoją i moją - jak sądze - dośa d3ugo.
65   Lecz zapomnijmy ju? o tym, co by3o, choa zosta3 ?al w duszy.
   Serce, gdy ka?e koniecznośa, ujarzmia w piersi nale?y.
   Dziś z zawzietością swą koncze! I ju? mi d3u?ej nie trzeba
   nieprzejednanym wrzea gniewem. A zatem prowad1 natychmiast,
   teraz i porwij do bitwy o bujnych w3osach Achajów!
70   Chce popróbowaa, gdy rusze przeciw Trojanom, czy bedą
   sk3onni do spania przy naszych okretach, bo mniemam, ?e raczej
   ka?dy zmeczone kolana zegnie, gdy bedzie ucieka3
   podczas potyczki za?artej pod naszych w3óczni ciosami".
        Rzek3. I odczuli o pieknych nagolenicach Achaje
75   radośa, ?e wyrzek3 sie gniewu Pelida o duszy wynios3ej.
   Pośród nich potem przemówi3 nad wodze wódz Agamemnon.
   Powsta3, lecz miejsca na środku pomiedzy wszystkimi nie zają3:
        "Drodzy mi i bohaterscy Danaje, Aresa czciciele!
   Pieknie jest tego wys3uchaa, co powsta3, a wprost nie przystoi
80   wrzawą przerywaa - to przykre jest i dla mówcy bieg3ego!
   W gwarze tak licznie zebranych czy s3uchaa mo?na? czy mówia?
   Wszak?e przeszkadza to mówcy nawet o g3osie donośnym.
   Teraz wyjaśnie swą sprawe Pelidzie. A wy, uwa?ajcie,
   wszyscy Argiwi, i ka?dy niech dobrze pojmie me s3owa!
85   Nieraz ju? o mnie Achaje przeró?ne rzeczy mówili
   i obwiniali mnie ostro. A przecie? nie jestem winny,
   tylko Dzeus, Mojra i w mglistej pomroce krocząca Erynia.
   Oni wtrącili na radzie myśl moją w okrutne zmącenie
   tego dnia, kiedy zabra3em dla siebie nagrode Achilla.
90   Ale czy ja to zrobi3em? Sam bóg dokona3 wszystkiego.
   Ate, najstarsza z cór Dzeusa, zwodnica, co wszystkich omamia,
   zgube im niosąc. Ma stopy lekkie i miekkie, bo ziemi
   nigdy nie tyka, lecz pląsa tu? ponad me?ów g3owami,
   ludzi tumaniąc. Ju? w sid3a swe niejednego porwa3a.
95   Zwiod3a i Dzeusa, istotnie, choa z wszystkich jest najprzedniejszy,
   z ludzi i z bogów - jak mówią. A jednak tak?e i jego
   Hera, choa s3aba istota, podstepem oszukaa zdo3a3a
   w dniu, w którym mia3a Alkmena potege Heraklesową
   w Tebie murami mocnymi obwarowanej urodzia.
100   Wtedy Dzeus, che3piąc sie wielce, do wszystkich bogów przemówi3:
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XIX
Achilles wyrzeka sie gniewu
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach