Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XX, Wersy 101-150


   w bitwie jednako by3 dla nas bóg, toby wtedy tak 3atwo
   mnie nie zwycie?y3, choa che3pi sie, ?e ze spi?u jest ca3y".
        Wtedy do niego tak ozwa3 sie w3adca, syn Dzeusa, Apollon:
        "A wiec i ty, bohaterze, do bogów wiecznie ?yjących
105   pomódl sie! Mówią, ?e rodzi cie Afrodyta, Dzeusowa
   córa, a tamten od ni?szej wszak?e bogini pochodzi.
   Ta jest przez Dzeusa zrodzona, a tamta przez starca morskiego.
   Niepokonany wiec d1wignij spi? i niech ciebie bynajmniej
   nie przestraszają pogró?ki che3pliwe i z3orzeczenia".
110        Tak powiedzia3. I wielkie tchną3 mestwo w pasterza narodów,
   który tymczasem w szeregi wszed3 pierwsze w promienny spi? zbrojny.
   Lecz Anchizesa syn oczom nie uszed3 bia3oramiennej
   Hery, gdy przeciw Pelidzie przez t3umy wojska podą?a3.
   Wtedy wezwa3a bogini bogów na rade i rzek3a:
115        "Chciejcie rozwa?ya oboje, Ateno i ty, Posejdonie,
   w waszym umyśle, jak teraz mamy przystąpia do dzie3a.
   Oto Eneasz wyruszy3 w promienny spi? uzbrojony
   przeciw Pelidzie, do czego sk3oni3 go Fojbos Apollon.
   Mo?e wiec teraz go wspólnym naszym wysi3kiem zawróamy
120   stamtąd. Ponadto niech które z nas trojga przy boku Achilla
   stanie i si3ą ogromną go natchnie; i niech?e mu duszy
   nic nie hamuje, by pozna3, ?e go kochają najpierwsi
   wśród nieśmiertelnych, a tamci są s3abi, ci, którzy i przedtem
   Trojan wspierali w spotkaniach i w walce na śmiera i na ?ycie.
125   Wszak?e zstąpiliśmy wszyscy z Olimpu, a?eby wziąa udzia3
   w walce i aby Achilles z3a jakowego nie dozna3
   dzisiaj od Trojan. W przysz3ości wycierpi to, co mu Ajsa
   z jego wysnu3a przedziwa w dniu, gdy go matka zrodzi3a.
   Ale gdy tego Achilles nie dowie sie z bogów wyroku,
130   mo?e zatrwo?ya sie, jeśli bóg stanie przeciwko niemu
   w bitwie. We w3asnej postaci przestrach wzniecają bogowie".
        Na to jej tak odpowiedzia3 Posejdon, co wstrząsa lądami:
        "Trapisz sie wbrew rozumowi, Hero, a to nie przystoi;
   bogów do waśni przywodzia bynajmniej nie mam ochoty -
135   ani was, ani tych innych. Jesteśmy od nich silniejsi.
   Zatem, bogowie, najlepiej oddalmy sie stąd i zasiąd1my
   tam, przy stra?nicy. Me?owie niech rozmyślają o wojnie.
   Jeśli rozpocznie zaś Ares bitwe lub Fojbos Apollon,
   czy Achillesa wstrzymają i walczya mu nie pozwolą,
140   wtedy natychmiast i dla nas znajdzie sie powód do bitwy
   w sporze wojennym i mniemam, ?e z pola szybko uchodząc,
   tamci na Olimp powrócą do innych bóstw zgromadzonych
   mocą pote?ną rąk naszych do ustąpienia zmuszeni".
        Tak powiedzia3 i ruszy3, przewodząc, B3ekitnogrzywy
145   ku Heraklesa boskiego murowi, co pietrzy3 sie wko3o
   bardzo wysoki. Mur niegdyś Trojanie i Pallas Atena
   wznieśli, by zdo3a3 sie ukrya Herakles przed morskim potworem,
   gdyby ten ściga3 go kiedy od brzegu przez pustą równine.
   Otó? tam zasiad3 Posejdon i przy nim inni bogowie.
150   Wokó3 okryli ramiona ob3okiem nieprzeniknionym.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XX
Bitwa bogów
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach