Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XX, Wersy 451-500


   Modlisz sie pewnie do niego, gdy świst oszczepów us3yszysz!
   Ale rozprawie sie z tobą w przysz3ości, gdy spotkam gdzieś ciebie,
   jeśli i mnie któryś z bogów wśród walki pośpieszy z pomocą.
   Teraz na innych wnet Trojan uderze, gdy kogoś przydybie".
455        Tak powiedzia3 i Dryopa w sam środek szyi ugodzi3.
   Ten wprost przed jego nogami upad3. Tam zw3oki zostawi3
   i Demuchosa dzielnego, wielkiego Filetoride,
   w3ócznią w kolano zraniwszy, w biegu zatrzyma3. A potem
   mieczem pote?nym zadając mu cios, wyszarpną3 zen dusze.
460   Na Laogona z Dardanem nastepnie, synów Bijanta,
   natar3 i razem obydwóch na ziemie z wozu postrąca3:
   przeszy3 jednego z nich w3ócznią, drugiego cią3 mieczem z bliska.
   Potem na Alastoride Trosa uderzy3. Do kolan
   przypad3 mu ten, myśląc, ?e go oszczedzi, ?ywego wypuści,
465   nie zamorduje, daruje jego m3odemu wiekowi.
   G3upiec! Nie wiedzia3, ?e jego b3aganie bedzie daremne,
   gdy? nie o s3odkiej to duszy by3 mą? ani sercu 3agodnym,
   ale niezwykle zawziety. Tros obją3 jego kolana,
   prosząc o litośa. Ów jednak miecz mu utopi3 w wątrobie,
470   co wyp3yne3a wnet z cia3a, a krew obfita i czarna
   3ono rannego obla3a i ciemnośa mu oczy zakry3a,
   gdy uchodzi3a zen dusza. Wtedy Achilles Muliosa
   w3ócznią pchną3 w ucho. Przez drugie ucho na wskroś sie przedar3o
   ostrze spi?owe. Wiec syna znów Agenora, Echekla,
475   mieczem pchną3 o rekojeści srebrzystej w sam środek g3owy.
   Ca3y miecz gorza3 posoką, a oczy ugodzonego
   śmiera purpurowa obje3a zaraz i Mojra pote?na.
   Potem znów Deukaliona reke, gdzie wią?ą sie ściegna
   w 3okciu przy zgieciu, Achilles ostrzem spi?owym przeora3
480   na wskroś. A tamten bezsilnie czeka3 nan z reką bezw3adną,
   patrząc w twarz śmierci. Wiec mieczem cią3 go napastnik po szyi,
   g3owe strącając mu z karku z he3mem. A? rdzen z przerąbanych
   kregów wytrysną3. Zabity na ziemie pad3 rozpostarty.
   Wtedy Achilles Rigmosa ją3 ścigaa. Pejreos bez skazy
485   ojcem by3 jego i z Tracji szerokoskibej pochodzi3.
   Tego oszczepem pchną3 w środek piersi. Spi? w p3ucach mu utkwi3.
   Z wozu poleg3y spad3. Wówczas Arejtoosa wo1nice,
   kiedy ten konie zawraca3, pchną3 ostrym grotem swej w3óczni
   w plecy i strąci3 go z wozu. Sp3oszone konie ponios3y.
490        I tak jak p3omien gwa3towny szaleje w jarach g3ebokich
   gór wysuszonych upa3em, i p3onie las niezmierzony,
   wicher zaś, k3ebiąc sie, pedzi na wszystkie strony p3omienie -
   tak i Achilles sie miota3 jak demon na wszystkie strony,
   goniąc tych, których zabija3. Ziemia sp3ywa3a krwią czarną.
495   Albo jak wprzegnie kto w jarzmo wo3y o czo3ach szerokich,
   aby na g3adkim klepisku bia3y mu jeczmien m3óci3y,
   szybko sie k3os wy3uskuje pod nogą wo3ów ryczących -
   tak i kopyta rumaków Achilla o duszy wynios3ej
   zw3oki i tarcze mia?d?y3y. Krwią ca3e osie od spodu
500   by3y zbroczone i rama w krąg rydwan okalająca,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XX
Bitwa bogów
Wersy 451-500
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach