Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XX, Wersy 51-100


   Krzycza3 ze strony swej Ares podobny do burzy ponurej,
   Trojan wzywając do bitwy ze szczytów grodu wynios3ych
   lub ze wzgórz Kallikolony, brzegami mknąc Simoentu.
        Tak zagrzewając dwa wojska b3ogos3awieni bogowie
55   doprowadzili do starcia i cie?ką waśn rozpetali.
   Ozwa3 sie grzmotem straszliwym Dzeus, ojciec bogów i ludzi,
   z wy?yn Olimpu. A z g3ebi Posejdon wstrząsną3 obszarem
   ziemi bezkresnej i stromych gór wynios3ymi szczytami.
   Wszystkie podnó?a zadr?a3y na Idzie wielostrumiennej,
60   wszystkie wierzcho3ki, gród Trojan oraz okrety Achajów.
   Zadr?a3 te? w g3ebiach podziemia umar3ych król Aidoneus,
   z tronu zeskoczy3 strwo?ony i krzykną3, aby mu z góry
   ziemi nie rozdar3 Posejdon, bóg wstrząsający lądami,
   i nie ukaza3 śmiertelnym i nieśmiertelnym przybytku
65   zapleśnia3ego, strasznego, co nawet bogów przera?a.
   Taki by3 zgie3k, gdy w niezgodzie starli sie z sobą bogowie.
   Staną3 tam bowiem przeciwko mo?nemu Posejdonowi
   Fojbos Apollon, d1wigając niechybne skrzydlate strza3y;
   na Enyaliosa natar3a o jasnych oczach Atena;
70   przeciwko Herze stane3a o z3otych strza3ach, zgie3kliwa
   i lubująca sie w 3owach Artemis, siostra Lucznika;
   przeciw Latonie szed3 Hermes pote?ny, zyskiem darzący;
   a na Hefajsta - bóg rzeki wielkiej, wzburzonej wirami,
   Ksantem przez bogów nazwanej, a przez śmiertelnych Skamandrem.
75        Tak to bogowie przeciwko bogom walczyli. Achilles
   przedrzea sie pragną3 gwa3townie przez t3um, aby spotkaa Hektora,
   syna Pryjama. Krwią jego nakazywa3a mu dusza
   szczodrze nasycia Aresa, co walczy nieustraszenie,
   lecz Eneasza Apollon do walki przynaglający
80   przeciw Pelidzie podnieci3 i me?ny zapa3 w nim zbudzi3.
   Z g3osu do syna Pryjama, do Lykaona podobny,
   tak sie odezwa3, te postaa wziąwszy, syn Dzeusa, Apollon:
        "Gdzie sie podzia3a che3pliwośa twa, Eneaszu, dowódco
   Trojan, gdy królom trojanskim obiecywa3eś przy winie,
85   ?e z Achillesem Pelidą twarzą w twarz staniesz, by walczya?".
        Na to Eneasz do niego w takie odezwa3 sie s3owa:
        "Synu Pryjama, dlaczego wbrew mojej woli mnie wzywasz,
   abym przeciwko Pelidzie o duszy wynios3ej walczy3?
   Przecie? nie stawa3bym pierwszy raz przeciw Achillesowi
90   szybkonogiemu. Ju? kiedy indziej przep3oszy3 mnie w3ócznią
   z Idy, gdy przyby3 do naszych stron, by zagrabia nam wo3y,
   Lyrnes i Pedas zburzywszy. Lecz wtedy Dzeus mnie ocali3 -
   si3ą obdarzy3 mnie wielką i da3 mi rącze kolana.
   Zginą3bym wtedy pod reką Achilla i boskiej Ateny,
95   która, zwyciestwo mu niosąc, sz3a przed nim i nakazywa3a
   grotem spi?owym Lelegów naród wytepia i Trojan.
   —aden nie mo?e wiec cz3owiek z Achillem twarzą w twarz walczya,
   jakiś bóg zawsze jest przy nim, co nie dopuści do zguby.
   Oszczep te? leci mu z reki inaczej i lotu nie wstrzyma,
100   póki wskroś cia3a ludzkiego nie przedrze. Gdyby ?yczliwy
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XX
Bitwa bogów
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach