Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXI, Wersy 101-150


   serce me by3o chetniejsze do oszczedzania ujetych
   Trojan, bo przecie? tak wielu schwytanych ?ywcem sprzeda3em.
   Teraz jednak?e nie znajdzie sie ?aden, co umkną3by śmierci,
   jeśli go bóg pod Ilionem dosiegnie i rzuci mi w rece.
105   —aden wśród Trojan. Szczególnie nikt spośród synów Pryjama.
   Pójd1, przyjacielu! Umieraj i ty! Po co skargi zawodzisz,
   przecie? Patroklos te? zginą3, o wiele lepszy od ciebie.
   Teraz spójrz na mnie. Czy widzisz, jak jestem piekny i wielki?
   Ojciec mnie rodzi szlachetny, a matka jest moja boginią,
110   ale i do mnie sie zbli?a śmiera oraz Mojra mocarna.
   Przyjdzie, gdy Eos sie zbudzi, o zmierzchu, a mo?e w po3udnie,
   kiedy mnie Ares dosiegnie i dusze z cia3a wyzwoli
   w3ócznią jakowąś lub be3tem z puszczonej cieciwy strza3y".
        Tak powiedzia3. A w tamtym kolana i serce os3ab3y.
115   Z reki wypuści3 grot w3óczni i usiad3 rozkrzy?owawszy
   oba ramiona. Achilles za miecz pochwyci3 swój ostry
   i cios mu zada3 w obojczyk przy szyi. Pogrą?y3 sie ca3y
   miecz obosieczny. Lykaon runą3 na twarz i na ziemi
   leg3 rozpostarty. Krew czarna, zraszając w krąg ziemie, trysne3a.
120   Chwyci3 go Achill za noge i pchną3, by go rzeka unios3a,
   i nad poleg3ym sie che3piąc, takie rzek3 s3owa skrzydlate:
        "Teraz pomiedzy rybami spoczywaj, niech krew ci obli?ą
   niezatroskane o pogrzeb twój! Ju? cie matka nie z3o?y
   op3akanego na marach, lecz pe3en wirów Skamander
125   porwie cie w lot i uniesie na morza 3ono szerokie.
   Tam pląsająca na falach zmarszczonej czarnej topieli
   ryba niejedna ?rea bedzie srebrzysty t3uszcz Lykaona.
   Gincie, dopóki świetego nie zdobedziemy Ilionu,
   wy - uciekając, ja - me?ów mordując uciekających.
130   Nawet wam rzeka o nurtach uroczych i fali srebrzystej
   nic nie pomo?e, choa wiele jej poświeciliście wo3ów
   i zatopili w jej g3ebi koni o mocnych kopytach
   ?ywcem. Lecz bedzie was gubi3 z3owrogi los, zanim wszyscy
   nie op3acicie mi śmierci Patrokla i kleski Achajów,
135   którzy, gdy by3em daleko, przy lotnych okretach polegli".
        Tak powiedzia3 i w sercu strumienia gniew wiekszy rozpali3.
   Zaczą3 Skamander rozmyślaa, jak by w wojennych zmaganiach
   wstrzymaa boskiego Achilla, a Trojan przed zgubą ocalia.
   Syn zaś Peleusa swą w3ócznią, która rzuca3a cien d3ugi,
140   zaatakowa3, śmiera pragnąc mu zadaa, Asteropaja,
   syna Pelegona. Tego Aksjos o nurtach szerokich
   sp3odzi3, a Periboja, Akessamena najstarsza
   córka, zrodzi3a. Z nią w3aśnie g3eboki strumien sie z3ączy3.
   Asteropaja wiec Achill zaatakowa3. Ten skoczy3
145   z rzeki, dwie w3ócznie unosząc. Zapa3 mu w sercu roznieci3
   Ksant, rozgniewany za zgube wielu m3odzienców kwitnących,
   których Achilles zabija3 wśród jego fal bez litości.
   Kiedy zbli?yli sie obaj, idąc wzajemnie ku sobie,
   pierwszy odezwa3 sie boski i szybkonogi Achilles:
150        "Có? to za mą?, co ośmiela sie twarzą w twarz stanąa przede mną?
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXI
Walka nad rzeką
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach