Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXI, Wersy 51-100


   gdy? by3 zmuszony to wszystko rzucia na ziemie, oblany
   potem i tak zmordowany, ?e pod nim os3ab3y kolana,
   z gniewem nan spojrza3 i wyrzek3 do swojej duszy wynios3ej:
        "Biada mi! Rzecz nies3ychaną oczami oglądam w3asnymi.
55   Widaa Trojanie o wielkich duszach, zabici przeze mnie,
   bedą na nowo powstawaa z mglistego mroku podziemi,
   równie jak ten sie pojawi3, co uciek3 od dnia swej zatraty.
   Do prześwietego by3 przecie? sprzedany Lemnos. Wiec morze
   nie powstrzyma3o go siwe, co wielu przemocą wstrzymuje?
60   Dalej wiec! Niech?e on tak?e doświadczy ostrza mej w3óczni,
   abym przekona3 sie w duszy o tym i pozna3 dok3adnie,
   czy i z Hadesu wyzwolia sie bedzie umia3, czy ziemia
   ?ycie tworząca, co nawet si3acza ujarzmia, go wstrzyma".
        Tak, oczekując, rozmyśla3. Lykaon przybli?a3 sie dr?ący,
65   pragnąc mu objąa kolana, bo ca3ą duszą po?ąda3
   śmierci z3owrogiej sie wymknąa i czarnej Kery uniknąa.
   Wtedy swą w3ócznie olbrzymią wyszarpną3 boski Achilles,
   pragnąc go trafia. Ten podbieg3 schylony, jego kolana
   obją3, a w3ócznia śmigne3a mu nad plecami i w ziemi
70   grotem utkwi3a, nasycia sie ludzkim cia3em pragnąca.
   B3aga3 Lykaon o litośa, jedną mu reką kolana
   obją3, a drugą pochwyci3 grot w3óczni i nie chcia3 go puścia,
   przy czym g3os zabra3 i takie powiedzia3 s3owa skrzydlate:
        "Klekam przed tobą, Achillu, miej litośa, prośbe uszanuj!
75   B3agalnikowi swą 3aske oka?, potomku Dzeusowy!
   Przecie? ju? przedtem Demetry plon z tobą wraz spo?ywa3em
   w dniu, gdy ują3eś mnie w sadach obficie owocujących
   i porywając, sprzeda3eś od ojca i mojej rodziny
   bardzo daleko, do Lemnos świetego. Zyska3eś sto wo3ów.
80   Potem trzykrotnym okupem mnie wyzwolono. Dwanaście
   razy zjawi3a sie Eos zaledwie, gdym wróci3 do Troi.
   Wiele cierpia3em. I znowu mnie w twoje rece wyda3a
   Mojra okrutna! Widocznie mnie ojciec Dzeus nienawidzi,
   jeśli ci wyda3 mnie. Pewno na krótki czas mnie zrodzi3a
85   córka starego Altesa, a matka ma, Laotoe.
   Nad Lelegami, co wojne kochają, ów Altes panuje,
   Pedas wynios3y posiada nad brzegiem Satnioentu.
   Jego to córke za ?one mia3 Pryjam i oprócz niej wiele
   innych. Dwóch synów mu da3a - obydwóch ty jesteś zabójcą.
90   Przedtem tamtego, co walczy3 wśród pieszych w czo3owych szeregach,
   Polydorosa, co bogom by3 równy, cios przeszy3 twej w3óczni.
   Teraz mnie znów los dosiega z3owrogi, bo jednak - jak sądze -
   z twoich rąk umknąa nie zdo3am, gdy jakiś demon nas zetkną3.
   Ale ci wszystko wypowiem, a ty w swej duszy to rozwa?.
95   Oszczed1 mnie, przecie? nie jestem rodzonym bratem Hektora,
   co towarzysza ci zabi3 pe3nego s3odyczy i si3y".
        Tak do Achilla przemawia3 potomek Pryjama wspania3y,
   s3owem, co litośa budzi3o, lecz zabrzmia3 g3os bezlitosny:
        "G3upcze! Ty mi o okupie nie gadaj i nie plea tak wiele!
100   Zanim Patroklos doczeka3 dnia przeznaczonej zag3ady,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXI
Walka nad rzeką
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach