Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXI, Wersy 551-600


   staną3 i czeka3, a wiele myśli szarpa3o mu serce.
   Wtedy, posepny, powiedzia3 tak do swej duszy wynios3ej:
        "Biada mi! Jeśli ja teraz przed Achillesem pote?nym
   bede ucieka3, jak inni pierzchali w trwodze haniebnej,
555   wówczas i tak mnie doścignie, i niby tchórza zabije.
   Jeślibym zaś pozostawi3 uciekających trwo?liwie
   przed Achillesem Pelidą i w inną strone od murów
   nogi skierowa3 w ucieczce poprzez Ilionu równine,
   schowa3 sie w Idy lesistych wąwozach i w bujnej gestwinie,
560   w porze wieczornej obmyty ch3odnymi rzeki falami
   pot osuszywszy, to móg3bym znów do Ilionu powrócia.
   Ale dlaczego to wszystko mi3e mi serce t3umaczy?
   Gdyby? nie spostrzeg3 mnie, z miasta mknącego poprzez równine,
   i nie dopedzi3, ścigając, swymi szybkimi nogami!
565   Ju? bym sie wtedy nie wymkną3 okrutnym Kerom i śmierci,
   przecie? Achilles ze wszystkich śmiertelnych jest najsilniejszy.
   Gdybym zaś tutaj przed miastem przeciwko niemu wyruszy3?
   Przecie? przez skóre mu tak?e spi? ostry przedrzea sie mo?e,
   jedną ma dusze i jemu - jak mówią - śmiera jest sądzona
570   ludzka, choa Dzeus go Kronida ogromną s3awą obdarzy3".
        Tak powiedzia3 i czeka3 na Achillesa w skupieniu,
   serce go me?ne sk3ania3o, aby sie spotkaa i walczya.
   Tak jak pantera z gestwiny leśnej odwa?nie wychodzi
   na myśliwego i czo3o mu stawia, nie czując w swej duszy
575   troski ni leku, gdy tylko szczekanie psiarni us3yszy;
   nawet gdy ten ją ugodzi wpierw ciosem czy rzutem w3óczni,
   jeszcze, choa grotem przeszyta, nie ustepuje bez walki,
   ale naciera, pokona cz3owieka lub sama polegnie -
   tak Antenora s3awnego syn dzielny, boski Agenor,
580   nie mia3 zamiaru uciekaa wpierw, nim sie zetrze z Achillem,
   ale trzymając przed sobą tarcze wypuk3ą, okrąg3ą,
   w3ócznie w tamtego wymierzy3 i wielkim g3osem zakrzykną3:
        "Pewno, prześwietny Achillu, w swym sercu postanowi3eś
   tego dnia zdobya i zburzya gród piekny Trojan wynios3ych.
585   G3upcze! Sam nie wiesz, jak wiele czeka cie przy tym mozo3ów,
   liczni są bowiem i dzielni me?owie jeszcze w tym mieście,
   którzy w obronie rodziców, ma3?onek i swoich dzieci
   bedą Ilion os3aniaa. Wpierw ciebie z3y los tu doścignie,
   choa taki jesteś wojownik straszny i taki zuchwa3y".
590        Tak powiedzia3 i w3ócznie z mocarnej d3oni wyrzuci3
   w nagolenice pod zgieciem kolana. I celu nie chybi3.
   Z cyny najlepszej wykuta nagolenica d1wiekne3a
   brzekiem straszliwym doko3a. Lecz spi? od cyny odskoczy3
   dla trafionego bez szwanku, bo go dar boga ochroni3.
595   Na Agenora, co bogom by3 równy, uderzy3 Pelida
   drugi z kolei. Apollon jednak?e mu s3awy poskąpi3,
   chwyci3 tamtego i gestym ob3okiem wko3o otuli3.
   Potem rozkaza3, by z walki wycofa3 sie ciosem nietkniety.
   Sam zaś Bóg - z - dala - mierzący Pelide powstrzyma3 podstepem
600   od wyniszczenia narodu Trojan. Wzią3 kszta3t Agenora,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXI
Walka nad rzeką
Wersy 551-600
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach