Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXII, Wersy 101-150


   Przecie? to on mi doradza3 do miasta Trojan wprowadzia
   w tamtą noc kleski, gdy ruszy3 przeciw nam boski Achilles,
   ale go nie us3ucha3em, a lepiej by3o us3uchaa.
   Kiedym wiec brakiem rozwagi tak wiele wojska wytraci3,
105   Trojan mi wstyd i Trojanek o pow3óczystych ubiorach,
   bo ktoś mi mo?e powiedziea, stojący ni?ej ode mnie:
        ŤZbytnio zaufa3 swej sile Hektor i wojsko wytraci3ť.
   Tak mi powiedzą. A dla mnie by3oby przecie? zaszczytniej
   stanąa do walki z Achillem i zwycie?ywszy go, wrócia
110   albo, jak cześa nakazuje, w spotkaniu samemu zginąa.
   Ale kto wie, mo?e gdybym wypuk3ą tarcze od3o?y3
   i he3m wiejący kitami, a w3ócznie opar3 o mury,
   gdybym sam wyszed3, bezbronny, przeciwko Achillesowi?. . .
   Gdybym Helene mu oddaa obieca3 i skarby zabrane,
115   które wraz z nią Aleksander ongiś w g3ebokich okretach
   przywióz3 do Troi, co by3o nieszczesnej wojny początkiem?. . .
   Gdybym obieca3 to zwrócia Atrydom, a reszcie Achajów
   rozdaa te wszystkie bogactwa, co jeszcze są w naszym mieście?. . .
   Wtedy trojanskiej starszy1nie rozka?e z3o?ya przysiege,
120   ?e nie ukryją niczego, ale oddadzą po3owe
   wszystkich tych skarbów, co w naszym kochanym kryją sie grodzie.
   Ale dlaczego, ma duszo mi3a, rozwa?asz to wszystko?
   Nie, ja nie pójde go o nic prosia. On nie zna litości!
   Ani mi czci nie oka?e, lecz bezbronnego zabije,
125   jakby zabija3 kobiete, gdy tylko swą bron od3o?e.
   Teraz nie pora o debach szumiących ani o ska3ach
   gwarzya poufnie, jak nieraz dziewczyna z ch3opcem pogwarza;
   ch3opiec i ufna dziewczyna gwarzą tak nieraz oboje.
   Ale ja lepiej do walki za?artej natychmiast wyrusze,
130   komu da W3adca Olimpu zwycieski los - zobaczymy!".
        Tak rozmyślając, wcią? czeka3. A ju? sie zbli?a3 Achilles
   jak Enyalios, bóg wojny w he3mie wiejącym kitami,
   prawą swą reką potrząsa3 jesionem z gór Pelionu
   strasznym, a spi? wokó3 niego oślepiająco po3yska3
135   jak ?ar ognistej po?ogi lub wschodzącego blask s3onca.
   Spostrzeg3 go Hektor i zadr?a3, ju? d3u?ej w miejscu nie zdo3a3
   ustaa, lecz brame porzuci3 i zaczą3 w trwodze uciekaa.
   Porwa3 sie za nim Pelida, ufając w polotne nogi.
   I tak jak orze3, ptak górski najszybszy wśród uskrzydlonych,
140   spada i lekko dopedza z chmur go3ebice sp3oszoną,
   ona wymyka sie, pierzcha, lecz orze3 z wrzaskiem straszliwym
   z bliska uderza w drapie?nej duszy zdobyczy spragniony -
   tak z zacietością Achilles pedzi3, a Hektor ucieka3
   pod trojanskimi murami, unosząc rącze kolana.
145   W pedzie stra?nice mineli i drzewko figowe rozchwiane
   wiatrem, pod murem miastowym, nie schodząc z drogi szerokiej.
   Wreszcie przybiegli do 1róde3 przepieknie wytryskujących
   dwoma nurtami ku wodom pe3nego wirów Skamandra.
   Jedno z nich falą gorącą wyp3ywa i jest otoczone
150   parą, co k3ebi sie nad nim jak dym z p3onącego ogniska;
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXII
Śmiera Hektora
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach