Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXII, Wersy 451-500


   S3ysze g3os matki ma3?onka mego i t3ucze sie we mnie
   serce od trwogi, i d3awi a? w gardle. Same kolana
   gną sie pode mną. Coś z3ego zasz3o z Pryjama synami.
   Oby ta wieśa nie dotar3a do moich uszu! Dr?e ca3a,
455   ?e walecznego Hektora mego móg3 boski Achilles
   odciąa od miasta i pedzi za nim, samotnym, równiną.
   Gotów po3o?ya na zawsze kres jego odwadze nieszczesnej,
   którą odznacza3 sie zawsze, bo nigdy nie kry3 sie w t3umie,
   ale szed3 pierwszy. W dzielności nikt z me?czyzn go nie przewy?szy3".
460        Tak powiedzia3a i niby szalona z komnat wypad3a,
   z sercem od trwogi bijącym, a za nią obie s3u?ebne.
   Wreszcie gdy, śpiesząc, do baszty i t3umu zebranych przybieg3a
   i rozglądając sie wko3o, wesz3a na mury, ujrza3a
   tam wleczonego pod miastem. Rącze go wlok3y rumaki,
465   opuszczonego przez wszystkich, pod wkles3e okrety Achajów.
   Zaraz jej cieniem ponurym noc czarna oczy zakry3a,
   wiec nieprzytomnie rune3a w ty3, jakby wysz3a z niej dusza.
   Z g3owy przepaski daleko stoczy3y sie po3yskliwe,
   diadem i siatka, i barwna plecionka podwiązująca
470   lekką zas3one, od z3otej dar Afrodyty w dniu owym,
   kiedy ją Hektor o he3mie wiejącym kitami za ?one
   z Eetijona wzią3 domu i za nią szczodre da3 dary.
   W krąg otoczy3y ją siostry me?owskie i liczne bratowe,
   podtrzymujące omdla3ą i niemal ju? bliską śmierci.
475   Gdy w niej zbudzi3o sie tchnienie i duch do ?ycia powróci3,
   znów wybuchne3a lamentem, tak mówiąc wobec Trojanek:
        "Biednam ja, biedna, Hektorze! Na los jednakowy oboje
   nas urodzono. Ty w Troi wzros3eś, w pa3acu Pryjama,
   a ja pod Plakos lesistym, w odleg3ych Tebach, tam, w domu
480   Eetijona. Od dziecka, od lat najm3odszych mnie chowa3,
   sam nieszcześliwy - nieszczesną. Bodajbym sie nie rodzi3a!
   Teraz do domu Hadesa w podziemne, milczące otch3anie
   idziesz, a mnie pozostawiasz tu w nienawistnej ?a3obie,
   wdowe w pa3acu, i ch3opca naszego, jeszcze niemowle.
485   Daliśmy jemu, nieszcześni - ty i ja, ?ycie. Hektorze,
   ju? mu nie bedziesz obroncą - umar3y - ani on tobie.
   Choaby w tej 3zami wezbranej wojnie achajskiej ocala3,
   nie ocaleje od biedy i cie?kich zgryzot w przysz3ości,
   co nan czyhają. Ktoś inny dziedzictwo jego zagrabi,
490   dzien po dniu traci, sierota, swych towarzyszów m3odości,
   oczy spuszczone ma zawsze i 3zami zalane policzki.
   Ch3opiec do ojca przyjació3 udaje sie z prośbą, zbiedzony,
   tego nieśmia3o za chiton, owego za chlajne pociągnie,
   ktoś mu tam nawet podsunie ma3y kubeczek z litości,
495   usta w nim dziecko zamoczy, ale gardzio3ka nie zwil?y.
   Inny, szcześliwy rówieśnik, co ma rodziców, od sto3u
   pchnie go i pieścią uderzy, i obel?ywie wy3aje:
        ŤWynoś sie! Ojca twojego tu nie ma przy naszym stole!ť.
   Lzami zalany ch3opaczek do matki - wdowy ucieknie,
500   mój Astyanaks kochany, co wpierw na ojca kolanach
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXII
Śmiera Hektora
Wersy 451-500
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach