Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXIII, Wersy 101-150


   skry3a sie, kwiląc. Zdumiony porwa3 sie z miejsca Achilles,
   w d3onie uderzy3 i ?alem wzburzony wyrzek3 te s3owa:
        "Biada! Wiec jeszcze istnieje w mrocznym domostwie Hadesa
   dusza i ziemski kszta3t, ale z siedliska ?ycia wyzuty.
105   Przecie? przez ca3ą noc dusza nieszcześliwego Patrokla
   sta3a nade mną i skargi wypowiada3a i ?ale,
   dając zlecenia przeró?ne. A tak do niego podobna".
        Tak powiedzia3 i nową roznieci3 w ka?dym tesknote.
   Lament wiec znów rozpoczeli nad biednym cia3em, a? wzesz3a
110   Eos o palcach ró?anych. Tymczasem wódz Agamemnon
   ludzi i wozy wyprawia spod ścian namiotu, by drzewo
   z lasu czym predzej sprowadzia. Mia3 sie tym zająa szlachetny
   Idomeneusa dzielnego wo1nica, Meryjon waleczny.
   Poszli wiec, w rekach siekiery d1wigając ostre i sznury
115   mocno splecione. Przed nimi sz3y wolno mu3y cierpliwe.
   W góre wspinają sie, schodzą w dó3 urwistymi zboczami,
   wreszcie na Idy wierzcho3ku wielostrumiennej staneli.
   Deby natychmiast wynios3e ciąa jeli g3eboko toczonym
   spi?em. Pada3y zrąbane na ziemie z wielkim 3oskotem.
120   Potem Achaje pocieli je na polana i szczapy
   za3adowali na mu3y. Te w ziemie sie wkopywa3y
   cie?ar wlokące przez gestwy, teskniąc do g3adkiej równiny.
   Ludzie, co drzewa ścinali, te? nieśli szczapy. Meryjon,
   Idomeneusa dzielnego wo1nica, tak im nakaza3.
125   W koncu na brzeg je rzucili jedno przy drugim, gdzie Achill
   dla Patroklosa wyznaczy3 grób, a w przysz3ości dla siebie.
        Kiedy ju? z drzewa wszystkiego ogromny stos u3o?yli,
   wszyscy zasiedli, czekając. Od razu wtedy Achilles
   swym Myrmidonom, co wojne umi3owali, rozkaza3
130   zbroje spi?owe na3o?ya i do rydwanów powprzegaa
   konie. Wiec z miejsc sie porwali i zbroje przywdziewaa zaczeli.
   Potem na wozy skoczyli walczący i ich wo1nice.
   Jazda stane3a na czele, a za wozami piechota
   nieprzeliczona. Pośrodku zaś towarzysze d1wigali
135   zw3oki Patrokla okryte ścietymi z ?alu w3osami.
   G3owe zmar3emu idący poza nim trzyma3 Achilles,
   smutny, bo w mroki Hadesu wiód3 towarzysza bez skazy.
        Kiedy przybyli na miejsce, które im wskaza3 Achilles,
   mary z poleg3ym z3o?yli i z drew stos wznieśli ogromny.
140   Wtedy odmieni3 myśl boski i szybkonogi Achilles.
   Odszed3 od stosu, odwróci3 sie i swe jasne ścią3 w3osy,
   które dla rzeki Spercheja bujnie rosnące hodowa3,
   i zasepiony rzek3, patrząc na morze koloru wina:
        "Pró?no, Spercheju, ślubowa3 Peleus, mój ojciec, ?e tobie,
145   kiedy nareszcie powróce do mi3ej ziemi ojczystej,
   zetne swe w3osy w ofierze i hekatombe poświece.
   Mia3em ci jeszcze dziekczynnych z3o?ya pieadziesiąt baranów
   w twoim przybytku przy 1ródle, gdzie masz swój o3tarz pachnący.
   Starzec ślubowa3 ci. Jednak tyś jego próśb nie wys3ucha3.
150   Przecie? nie wróce ju? nigdy do mi3ej ziemi ojczystej,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXIII
Igrzyska na cześa Patrokla
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach