Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXIII, Wersy 51-100


   dla umar3ego, co w mroczne cienie Hadesu odchodzi.
   Niech?e to wch3onie potega nieugaszonych p3omieni
   w oczach przyjació3, a wojsko niech w3asne podejmie sprawy".
        Tak powiedzia3. Uwa?nie s3uchali i byli pos3uszni.
55   Potem, gdy ka?dy sie zają3 przygotowaniem do uczty,
   miejsca zajeli. Nikomu nic nie zabrak3o dla duszy.
   Gdy zaś pragnienie napojem, a jad3em g3ód nasycili,
   wszyscy do swoich namiotów odeszli, by za?ya spoczynku,
   tylko Pelida na brzegu nad morzem g3ośno huczącym
60   le?a3 wśród Myrmidonów bezsenny, cie?ko wzdychając,
   w miejscu, gdzie fala szumiąca t3uk3a o puste wybrze?e.
   Wreszcie ogarną3 go s3odki sen, który dusze wyzwala
   z troski nu?ącej. Dośa przecie utrudzi3 cia3o dorodne,
   gdy pod Ilionem wiatrami owianym ściga3 Hektora.
65   Ale we śnie mu sie zjawi3 duch nieszczesnego Patrokla,
   z kszta3tu wynios3ej postaci, niezwyk3ej oczu piekności,
   g3osu i szat, które nosi3 za ?ycia, zupe3nie podobny.
   Staną3 nad g3ową Pelidy i w takie ozwa3 sie s3owa:
        "Śpisz, Achillesie, spokojnie, o przyjacielu nie pomnisz.
70   O mnie ?yjącym tyś myśla3, lecz zapomnia3eś o zmar3ym.
   Predko mnie po3ó? na stosie, bym wszed3 za bramy Hadesu.
   Duchy mi wejśa zabraniają, widmowe cienie umar3ych
   nie dozwalają mi zająa miejsca wśród nich poza rzeką,
   ale sie b3ąkam przed domem Hadesa w pustyni bezmiernej.
75   Podaj mi reke. Stroskany jestem, bo przecie? ju? nigdy
   wiecej z przybytku Hadesa nie wróce, ogniem strawiony.
   Nigdy ju? tak jak za ?ycia z dala od naszych przyjació3
   mi3ych obydwaj naradzaa sie nie bedziemy, bo Kera
   pchne3a mnie w otch3an z3owroga, niezmienna od dnia urodzin.
80   Tak?e i tobie twa Mojra, do bogów podobny Achillu,
   zgube nied3ugo zgotuje pod Trojan dzielnych murami.
   Ale chce jeszcze ci zwierzya coś i do czegoś nak3onia:
   kości mych, drogi Achillu, nie k3ad1 daleko od swoich.
   Razem niech bedą, jak kiedyś w waszym domostwie, gdy wspólnie
85   rośliśmy, gdy Menojtijos sprowadzi3 mnie z Opoentu,
   wiodąc do domu waszego po moim czynie morderczym,
   w dniu, gdy zabi3em niechcący syna Amfidamanta,
   w gniewie, przy b3ahej grze w kostki, dziecinną z3ością porwany.
   Wtedy mnie Peleus, je1dziec wyborny, zaprosi3 do siebie
90   i najtroskliwiej wychowa3 i towarzyszem zwa3 twoim.
   Niech?e wiec urna dwuuszna kości nam wspólnie okryje
   z3ota. Na droge ci da3a te urne matka czcigodna".
        Na to mu tak odpowiedzia3 o szybkich nogach Achilles:
        "Czemu, najdro?sza mi g3owo, z wyrzutem do mnie przychodzisz,
95   ka?dą z tych rzeczy zlecając z osobna. Ja przecie? najchetniej
   wszystko wype3nie i bede twoim ?yczeniom pos3uszny.
   Podejd1?e bli?ej, niech jeden drugiego we1mie w ramiona,
   abyśmy mogli lamentem ?a3obnym nasycia sie wzajem".
        Tak powiedzia3 i rece wyciągną3 pe3ne mi3ości,
100   ale mi3ego nie obją3, bo dusza jak dym pod ziemie
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXIII
Igrzyska na cześa Patrokla
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach