Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXIII, Wersy 801-850


        "Teraz dwóch me?ów przyzwijmy najlepszych w boju! Niech walczą,
   zbroje w3o?ywszy i wziąwszy spi?, który cia3o przebija.
   Niech?e wzajemnie si3 swoich w obliczu wojska spróbują.
   Kto przeciwnika wpierw cia3o urocze w3ócznią ugodzi,
805   zbroje przebije i czarnej krwi kilka kropel utoczy,
   temu dam miecz z rekojeścią nabitą srebrnymi awiekami,
   piekny, wykuty przez Traków, na Asteropaju zdobyty.
   Ale te zbroje niech wspólnie dwaj przeciwnicy zabiorą.
   Potem ich obu ugoszcze wyborną ucztą w namiocie".
810        Tak powiedzia3. Wystąpi3 wnet Ajas, syn Telamona
   wielki, podniós3 sie krzepki Diomedes, potomek Tydeusa.
   Kiedy na krancach gromady obydwaj sie uzbroili,
   wyszli na środek przejeci do g3ebi pragnieniem walki,
   mierząc sie wzrokiem straszliwym. Zdumieli sie w krąg Achaje.
815   Gdy przybli?yli sie wreszcie, idąc wzajemnie ku sobie,
   twarzą w twarz trzykroa staneli i trzykroa na siebie natarli.
   W tarcze okrąg3ą Diomeda Ajas ugodzi3 swą w3ócznią,
   ale nie rozdar3 mu cia3a. Pancerz go dobrze os3oni3.
   Syn Tydeusa natomiast nad wielką tarczą Ajasa
820   stara3 sie w szyje go trafia spi?owym ostrzem swej w3óczni.
   Wtedy przejeci obawą straszliwą o los Ajasowy
   wszyscy Achaje krzykneli, by walke przerwaa, nagrode
   dając obydwóm. Bohater Diomedesowi miecz wielki
   przyniós3 i odda3 wraz z pochwą oraz z rzemieniem ozdobnym.
825        Teraz Pelida przyd1wiga3 odlaną bry3e ?elaza,
   którą wpierw miotaa zdo3a3a potega Eetijona;
   ale uśmierci3 go boski i szybkonogi Achilles,
   bry3e zaś z inną zdobyczą przywióz3 na lotnych okretach.
   Wyprostowany przystaną3 i rzek3 do Argiwów te s3owa:
830        "Niech?e wystąpią ci, którzy o te nagrode chcą walczya!
   Jeśliby czyjeś chocia?by najdalej pola siega3y,
   piea lat co najmniej w kolisku mijania czasu miea bedzie
   z bry3y po?ytek, bo nigdy mu nie zabraknie ?elaza;
   pasterz czy oracz do miasta nie pójdzie - bry3y mu starczy".
835        Tak rzek3. Wiec wsta3 zapalczywy w spotkaniach Polypojtes,
   potem Leonteus zapa3em pote?ny, co bogom by3 równy,
   wsta3 Ajas, syn Telamona waleczny, i boski Epejos.
   Rzedem staneli. Epejos boski najpierwszy wzią3 bry3e,
   cisną3 z rozmachem przed siebie. Zaśmieli sie wszyscy Achaje.
840   Drugi by3 w rzucie Leonteus, pote?ny potomek Aresa.
   Trzeci by3 Ajas, ogromny syn Telamona. Prawicą
   krzepką te bry3e z rozmachem cisną3 i wszystkich przewy?szy3.
   Ale gdy ją Polypojtes wzią3, zapalczywy w spotkaniach,
   ten niby pasterz, co kij swój nad ca3ym stadem wyrzuci,
845   kij zaś, ko3ując w powietrzu, ponad wo3ami przelata -
   tak a? za mete przerzuci3 zawodnik bry3e. Krzyk wielki
   Polypojtesa mocnego przyjació3 rozleg3 sie wko3o.
   Zaraz na g3adkie okrety nagrode wodza ponieśli.
        Teraz Pelida przyd1wiga3 fioletowe ?elazo,
850   dar dla 3uczników: dziesiątek siekier i dziesiea toporów.
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXIII
Igrzyska na cześa Patrokla
Wersy 801-850
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach