Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Kultura antyczna > Iliada  
Pie¶ń XXIII, Wersy 851-896


   Potem do masztu, wzietego z czarnodziobego okretu
   i wkopanego ju? przedtem daleko na brzegu piaszczystym,
   w3óknem cieniutkim go3ebia trwo?nego za nó?ke przywi±za3 -
   cel dla strza3 z 3uku. "Kto trafi strza3± trwo?nego go3ebia,
855   wszystkie siekiery w nagrodzie do swego domu zabierze,
   ten za¶, co w3ókno przebije chybiaj±c ptaka trwo?nego,
   we1mie w nagrode topory, bo jako 3ucznik jest gorszy".
        Tak powiedzia3. Wnet wsta3a w3adcy Teukrosa potega
   oraz Meryjon, szlachetny Idomeneusa wo1nica.
860   Wzieli swe losy obydwaj wstrz±sneli je w he3mie spi?owym.
   Pierwszy los przypad3 Teukrowi. Ten zaraz strza3e wypu¶ci3
   z ca3ej swej mocy. Lecz W3adcy ponad w3adcami nie przyrzek3
   daa hekatomby z owieczek, co nie rodzi3y, wiec ptaka
   chybi3 trwo?nego - zwycie?ya mu nie pozwoli3 Apollon.
865   Trafi3 natomiast we w3ókno, którym by3 ptak uwi±zany,
   strza3± niechybn± to w3ókno przeszy3 na wskro¶ i rozerwa3.
   Go3±b ulecia3 pod niebo, a w3ókno strza3± przeszyte
   zwis3o ku ziemi. Krzykneli, widz±c to, wszyscy Achaje.
   Zniecierpliwieniem wzburzony Meryjon z reki Teukrosa
870   wyrwa3 3uk, bowiem ju? strza3e mia3 dawno w cel wymierzon±.
   Apollonowi, co trafia z daleka, natychmiast obieca3
   daa hekatombe przes3awn± z owieczek, co nie rodzi3y.
   Pod ob3okami wysoko dostrzeg3 trwo?nego go3ebia,
   który ulata3, i celn± strza3± pod skrzyd3o ugodzi3.
875   Grot na wskro¶ ptaka przeora3, a celna strza3a upad3a
   prosto pod nogi Meriona. Go3±b ¶miertelnie raniony
   przysiad3, s3abn±cy, na maszcie czarnodziobego okretu,
   szyje bezsilnie zgi±3, nisko puszyste opad3y mu skrzyd3a.
   Predko pierzchne3a mu z cia3a dusza. Spad3 z masztu daleko
880   od zawodników. W podziwie patrzyli na to zebrani.
   Wtedy Meryjon wzi±3 ca3y dziesi±tek siekier w nagrode,
   Teukros za¶ do wygietych okretów poniós3 topory.
        Teraz Pelida wzi±3 w3ócznie, która rzuca3a cien d3ugi,
   kocio3 nie tkniety p3omieniem, warto¶ci wo3u, rze1biony
885   w kwiaty, i wyniós3 zebranym. Powstali dwaj zawodnicy:
   jeden z nich wódz Agamemnon, szerokow3adny Atryda,
   drugi Meryjon szlachetny, Idomeneusa wo1nica.
   Do nich wiec zwróci3 sie boski i szybkonogi Achilles:
        "Wiemy, Atrydo, jak bardzo ty wszystkich me?ów przewy?szasz
890   si3± ramienia, ?e jeste¶ w rzucie oszczepem najlepszy.
   We1 wiec zaszczytn± nagrode i na wygiete okrety
   zanie¶, a w3ócznie przeznaczam dla bohatera Meriona,
   je¶li ty zgodzisz sie w duszy. Takie jest moje ?yczenie".
        Tak rzek3. Przeciwny mu nie by3 nad wodze wódz Agamemnon.
895   W3ócznie spi?ow± wiec dosta3 Meryjon, a w3adca bohater
   do Taltybiosa herolda r±k sw± przekaza3 nagrode.
  Jeste¶ tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pie¶ń XXIII
Igrzyska na cze¶a Patrokla
Wersy 851-896
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pie¶ń I
Pie¶ń II
Pie¶ń III
Pie¶ń IV
Pie¶ń V
Pie¶ń VI
Pie¶ń VII
Pie¶ń VIII
Pie¶ń IX
Pie¶ń X
Pie¶ń XI
Pie¶ń XII
Pie¶ń XIII
Pie¶ń XIV
Pie¶ń XV
Pie¶ń XVI
Pie¶ń XVII
Pie¶ń XVIII
Pie¶ń XIX
Pie¶ń XX
Pie¶ń XXI
Pie¶ń XXII
Pie¶ń XXIII
Pie¶ń XXIV
Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach