Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXIV, Wersy 101-150


   Hera wreczy3a przyby3ej kunsztowną czare z3ocistą,
   s3owem witając serdecznym. Wypi3a napój Tetyda.
   Wtedy tak pierwszy przemówi3 Dzeus, ojciec bogów i ludzi:
        "Przysz3aś na Olimp, bogini Tetydo, chocia? stroskana,
105   ból mając w sercu g3eboki. Wiem dobrze z jakiej przyczyny.
   S3uchaj, wyjaśnie ci zaraz, po co cie tutaj wezwa3em.
   Dziewiea dni mija od chwili, gdy spór nas wszystkich poró?ni3 -
   o burzyciela miast posz3o, Achilla, i o Hektora.
   Ju? Argobójce bystrego, by zw3oki skrad3, namawiano,
110   ale ja s3awie Achilla zamierzam sprawe zostawia,
   pragnąc niezmiennie zachowaa twą przyja1n i twój szacunek.
   Wiec do obozu pośpieszaj i powiedz swemu synowi:
   gniewni na niego bogowie są wszyscy, a jam rozgniewany
   wśród nieśmiertelnych najbardziej, bo jego serce szalone,
115   gardząc okupem, Hektora przy g3adkich trzyma okretach.
   Jeśli z mym gniewem sie liczy, niech odda cia3o Hektora.
   Zaraz jak wicher polotną Iryde do Pryjama wyprawie,
   by pod okrety Achajów wykupia syna podą?a3,
   wziąwszy podarki bogate, by zjednaa serce Achilla".
120        Tak powiedzia3. Tetyda, o srebrnych stopach bogini,
   zaraz pomkne3a pos3usznie na dó3 ze szczytów Olimpu,
   do synowskiego namiotu wchodząc. Zasta3a tam syna
   wzdychającego przeciągle. A przyjaciele kochani
   wko3o krzątali sie przy nim, szykując pierwszy posi3ek;
125   baran kosmaty i ros3y le?a3 w namiocie zar?niety.
   Przy wzdychającym usiad3a tu? obok matka czcigodna,
   g3adząc go reką, i takie do niego s3owa mówi3a:
        "Synu mój, dokąd?e bedziesz wyrzekający, zgryziony
   bola3 w swym sercu, zupe3nie zapominając o jadle
130   i o spoczynku? Dla ciebie by3oby dobrze kobiecej
   zaznaa mi3ości. Bo ?ycie twoje nied3ugie. Ju? bliska
   śmiera przystane3a przy tobie i Mojra nieub3agana.
   Ale pos3uchaj, co powiem - sam Dzeus mnie tutaj przysy3a:
   gniewni na ciebie są wszyscy bogowie, a on rozgniewany
135   wśród nieśmiertelnych najbardziej, ?e twoje serce szalone,
   gardząc okupem, przy g3adkich okretach trzyma Hektora;
   oddaj go wiec, za zmar3ego przyjąwszy okup wspania3y".
        Matce swej tak odpowiedzia3 o szybkich nogach Achilles:
        "Niech?e ktoś okup przyniesie i umar3ego zabierze,
140   jeśli to sercem ?yczliwym sam Bóg Olimpu mi ka?e".
        Tak matka z synem, oboje, pośród gromady okretów
   wiele do siebie wzajemnie s3ów uskrzydlonych mówili.
   Zaś do Ilionu świetego Kronida Iryde wyprawi3:
        "Pośpiesz, Irydo polotna, z wy?yn jasnego Olimpu
145   do Ilionu z nowiną dla wielkodusznego Pryjama!
   Niech pod okrety Achajów pośpieszy syna wykupia,
   wziąwszy podarki bogate, by zjednaa serce Achilla.
   W droge sam niechaj wyruszy, nie biorąc z Trojan nikogo,
   tylko starego herolda wolno mu wziąa, by prowadzi3
150   mu3y i wozem kierowa3 o pieknych ko3ach, gdy wracaa
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXIV
Pogrzeb Hektora
Wersy 101-150
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach