Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Iliada  
Pieśń XXIV, Wersy 51-100


   wią?e martwego do koni i w krąg Patrokla mogi3y
   w3óczy dzien po dniu. To nie jest najpiekniej i najszlachetniej.
   Czy?by sie czu3 tak pote?nym, ?e nie dba o nieśmiertelnych?
   Przecie? on swoją wściek3ością nieczu3ą ziemie zniewa?a".
55        Na to ozwa3a sie Hera o bia3ych ramionach wzburzona:
        "S3usznie by wszystko to by3o, coś mówi3 nam, Srebrno3uki,
   gdyby Achilles i Hektor w jednakiej czci u nas byli.
   Zwyk3ym śmiertelnym jest Hektor, kobieta go wykarmi3a,
   a przez boginie zrodzony jest Achill; wszak ja o nią sama
60   tak sie troszczy3am, tak dba3am. I Peleusowi ją pó1niej
   da3am za ?one, tak bardzo mi3emu dla nieśmiertelnych.
   Przecie? na jego weselu byliście wszyscy. Tyś tak?e,
   mając forminge, ucztowa3, z3ych przyjacielu, zmienniku!".
        Na to jej g3osem donośnym rzek3 Dzeus, co ob3oki gromadzi:
65        "Hero, zaprzestan na bogów tak bezustannie sie dąsaa!
   Czcimy tych dwóch nie tak samo, to przecie? pewne, a jednak
   z wszystkich śmiertelnych w Ilionie Hektor jest bogom najmilszy,
   tak?e i mnie, bo codziennie drogich nie szczedzi3 mi darów,
   dba3, by na moim o3tarzu nie zbrak3o nigdy ofiary,
70   wina ni dymu wonnego; w tym jest nasz udzia3 zaszczytny.
   Lecz zaniechajmy kradzie?y zw3ok, bo nie bedzie sposobu
   skrycie odebraa Hektora Achillesowi; wszak ciągle
   w nocy i w dzien przez swą matke troskliwą jest odwiedzany.
   Niech?e mi któryś z was, bogów, zaraz zawezwie Tetyde!
75   Ja do niej s3owem roztropnym przemówie, aby Achilles
   przyją3 podarki Pryjama i odda3 cia3o Hektora".
        Tak rzek3. I zaraz Iryda od wiatru ściglejsza z poselstwem
   pomiedzy Samos egejską i wyspe Imbru urwistą
   w ciemną ton morza sp3yne3a. Doko3a wznios3y sie fale.
80   Tak zanurzy3a sie predko, jak o3owianka rzucona,
   gdy ją do rogu wolego umocowano przemyślnie -
   znika w g3ebinie mórz, niosąc ?ar3ocznym rybom zag3ade.
   W grocie sklepionej znalaz3a Tetyde. Inne boginie
   wko3o niej morskie siedzia3y razem, Tetyda pośrodku,
85   p3acząc nad dolą z3ą syna, który mia3 zginąa nied3ugo
   w Troi plonami bogatej, z daleka od swej ojczyzny.
   Wtedy Iryda od wiatru ściglejsza tak mówia zacze3a:
        "Powstan! Dzeus ciebie, Tetydo, na rade bogów przyzywa!".
        Odpowiedzia3a jej na to o srebrnych stopach Tetyda:
90        "Po co mnie wzywa bóg wielki? O, jak?e teraz sie wstydze
   z nieśmiertelnymi przestawaa z tym smutkiem w duszy g3ebokim.
   Pójde jednak?e, by s3owa bóg nie wymawia3 na pró?no".
        Tak powiedzia3a i wzie3a zas3one świeta bogini
   czarną, nie by3o ju? nad nią zas3ony bardziej ?a3obnej.
95   I wyruszy3a na Olimp, a przed nią jak wiatr polotna
   bieg3a Iryda. W krąg morskie rozstepowa3y sie fale.
   Z morza na brzeg wynurzone boginie w niebo wzlecia3y.
   Tam wnet znalaz3y Kronide o g3osie z dala s3yszalnym.
   By3 otoczony przez bogów szcześliwych i nieśmiertelnych.
100   Miejsce swe da3a Tetydzie przy ojcu Dzeusie Atena,
  Jesteś tutaj
Homer
Iliada

Przełożyła:
Kazimiera Jeżewska
© Prószyński i S-ka
Pieśń XXIV
Pogrzeb Hektora
Wersy 51-100
  Przejdz do
Wstecz
Naprzód
  Spis rzeczy
Spis rzeczy
Wstęp
Pieśń I
Pieśń II
Pieśń III
Pieśń IV
Pieśń V
Pieśń VI
Pieśń VII
Pieśń VIII
Pieśń IX
Pieśń X
Pieśń XI
Pieśń XII
Pieśń XIII
Pieśń XIV
Pieśń XV
Pieśń XVI
Pieśń XVII
Pieśń XVIII
Pieśń XIX
Pieśń XX
Pieśń XXI
Pieśń XXII
Pieśń XXIII
Pieśń XXIV
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach