Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę A  
Agora ateńska

Rynek w Atenach, jedno z najważniejszych miejsc w tym mieście. Na obecne miejsce przeniósł ateńską agorę Solon jeszcze w VI w. p.n.e. Pierwsze ważniejsze budowle powstały w tym samym wieku, pod rządami Pizystrata. Były to przede wszystkim ołtarze i budynki dla urzędów państwowych. Jednak podobnie jak reszta miasta, także agora legła w gruzach podczas najazdu Persów w 480 r. p.n.e. Plac był sukcesywnie odbudowywany w czasach późniejszych. W V w. p.n.e. zbudowano lub odbudowano z ruin m. in. Stoa Basileos, buleuterion, Stoa Pojkile, Ołtarz Dwunastu Bogów oraz inne budowle urzędowe i handlowe. Również IV w. p.n.e. to okres intensywnej aktywności budowlanej. Powstają wtedy ołtarz Zeusa Agorajosa, zegar wodny oraz kilka nowych konstrukcji przeznaczonych na miejsca kultu. W okresie hellenistycznym wybudowano tutaj kilka nowych budowli, głównie portykowych, przez co plac nabrał nieco innego, bardziej zwartego wyglądu. Większość z nich powstawała w II w. p.n.e. Jedna z tych budowli - portyk Attalosa II, króla Pergamonu - została zrekonstruowana, co pozwala zorientować się w charakterze hellenistycznej agory. W czasach rzymskich powstał m.in Odeon, choć duża część prac koncentrowała się na renowacji i przebudowie już istniejących budowli. Agora staje się wtedy bardziej miejscem życia kulturalnego niż politycznego. Oprócz budowli na placu tym stawiano także wiele pomników, poczynając już od okresu archaicznego (Tyranobójcy). Można było tutaj znaleźć dzieła większości znanych artystów greckich.

Agora ateńska

Ateny, perspektywiczny widok Agory, stan z II w. n.e.: 1. Tezejon (świątynia Hefajstosa). 2. Budowle hellenistyczne. 3. Świątynia Afrodyty Urania. 4. Świątynia Demosu (Ludu) i Charyt. 5. Stoa Zeusa Eleutherosa. 6. Świątynia Apollina Patroosa. 7. Metroon. 8. Nowy buleuterion. 9. Tolos. 10. Strategeion (?). 12. Droga w kierunku Pireusu. 13. Trójkątna świątynia. 14. Fontanna południowo-zachodnia. 15. Heliaia (sądy). 16. Stoa południowa. 19. Stoa środkowa. 20. Nimfajon. 21. Enneakrounos. 22. Stoa południowo-zachodnia. 23. Świątynia południowo-wschodnia. 24. Biblioteka Pantainosa. 25. Stoa południowo-wschodnia. 27. Stoa Attalosa. 28. Bema (mównica). 29. Odeon Agryppy. 30. Świątynia południowo-zachodnia. 31. Pomnik herosów eponimów. 32. Ołtarz Zeusa Agorajosa. 33. Światynia Aresa. 35. Ołtarz Dwunastu bogów. 36. Źródło. 37. Stoa Basileusa. 38. Droga do Świętej Bramy. 39. Droga do bramy Dipylońskiej. 40. Stoa herm. 41. Stoa Pojkile (malowana). 42. Brama Hippomachii (walki konnej). 43. Stoa północno-wschodnia. 44. Bazylika. 45. Okrągły Dom Fontanny. Rekonstrukcja J. Travlosa
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Agora ateńska
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach