Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę A  
Artemidy świątynia (Efez)

Jest to jedna z najsłynniejszych świątyń starożytności. Wyróżniamy kilka faz jej budowy, lecz konstrukcja, która wzbudzała podziw starożytnych, autorstwa Chersifona z Knossos i jego syna Metagenesa, powstała około połowy VI w. p.n.e. Świątynia ta, zaprojektowana w porządku jońskimpronaosemopistodomem, otoczona była podwójną kolumnadą, a pronaos wspierały dodatkowo dwa rzędy kolumn (po cztery w rzędzie). Razem ustawiono ich tu aż 127 o wysokości 18 m każda. Miały bardzo wysmukłe proporcje (12 x średnica) i były ozdobione kanelurami, na przemian wąskimi i szerokimi. Ich liczba również nie była jednakowa na każdej kolumnie i wahała się od 40 do 48. Niektóre kolumny ozdobione były w dolnej partii trzonu biegnącymi wokół niego reliefami. Również bazy kolumn były bogato profilowane. Ich głowice stanowią przykład najpiękniejszych kapiteli jońskich w całej architekturze greckiej. Nad kolumnadą wzniesiono jeden z pierwszych kamiennych architrawów w Grecji. Niestety, dzisiaj pozostał z niego jedynie drobny fragment gzymsu. Nie udało się także stwierdzić, czy tympanony były zdobione jakimiś płaskorzeźbami, natomiast wiadomo, że belkowanie zdobiły sceny walk mitologicznych. Stylobat liczył 55,1 x 115,14 m, co sprawiało, iż była to jedna z największych konstrukcji sakralnych tego okresu. Budowla została zniszczona przez umyślne podpalenie w 356 r. p.n.e. i odbudowana po tym kataklizmie. Badanie pozostałości świątyni efeskiej utrudnia fakt, że budynek postawiono na trzęsawisku, które pochłonęło większość zniszczonej konstrukcji. Stąd mamy tak niewiele informacji na jej temat.

Artemidy świątynia (Efez)

Efez, Artemizjon, rekonstrukcja kolumnady.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Artemidy świątynia (Efez)
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach