Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę A  
Ateny

Najważniejszy ośrodek sztuki greckiej, którego roli nie da się porównać z żadnym innym miastem greckim. Jako istotne centrum sztuki rzeźbiarskiej pojawiają się Ateny w końcu okresu archaicznego. Szczególnie VI w. p.n.e. przyniósł ze sobą powstanie wielu ważnych posągów i reliefów. W okresie klasycznym, po Wojnach Perskich, Ateny stają się niekwestionowanym wzorem dla całej Grecji także w dziedzinie sztuki. Najważniejszym zabytkiem z tego okresu jest niewątpliwie Akropol - szczytowe osiągnięcie tych czasów tak pod względem architektury jak i rzeźby. Inne budowle, które także odegrały ważną rolę w rozwoju greckiej architektury, to Buleuterion i Teatr Dionizosa. Nie bez znaczenia dla rozwoju urbanistyki była także rozbudowa portu w Pireusie. Równie ważną dziedziną sztuki, do której Ateny wniosły wielki wkład, było malarstwo wazowe. Już w okresie protogeometrycznym (XI w. p.n.e.) znajdujemy tak zwane wazy dipylońskie, które są jednym z najwspanialszych przykładów ceramiki geometrycznej. Po 550 r. p.n.e. Ateny właściwie monopolizują produkcję ceramiki malowanej. Zburzenie przez Persów miasta i warsztatów garncarskich zaowocowało także zmianą stylu malarskiego, lecz miasto nie powróciło już pod tym względem na pozycję dominującą, jaką miało przed najazdem perskim. Wiek IV p.n.e. to właściwie ostatni etap rozwoju ateńskiej ceramiki. Malarstwo wazowe przestaje definitywnie istnieć pod koniec tego wieku. W czasach późniejszych Ateny stały się przede wszystkim miastem uniwersyteckim i wielkim muzeum dla całego świata grecko-rzymskiego, choć i w okresie hellenistycznym oraz rzymskim budowano tu interesujące budowle.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Ateny
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach