Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę C  
Cykladzka rzeźba

Jest to najciekawszy dział sztuki cykladzkiej. Szczególnie charakterystyczne dla niej są tak zwane małe formy, to jest figurki (głównie ludzi) niewielkich rozmiarów (od kilku do kilkudziesięciu centymetrów). Określa się je mianem idolów. Można wyróżnić dwie tendencje rozwojowe tej rzeźby. W jednej z nich artyści dążyli do schematyzacji w przedstawianiu postaci, w drugiej nacisk kładziono na ich przedstawianie w sposób bardziej naturalistyczny. W przypadku pierwszego nurtu głowę zaznaczano niewielkim pionowym występem, ramiona i nogi zaś - symetrycznie rozmieszczonymi występami poziomymi. Dawało to w rezultacie kształt, który badacze porównują do kształtu skrzypiec. Dlatego też figurki te nazywa się także figurkami wiolinowymi. Największą popularność (jeśli można sądzić po ilości i jakości znalezisk) osiągnęły one jeszcze przed powstaniem sztuki minojskiej (3000-2500 r. p.n.e. ), aczkolwiek wyrabiano je także i później. Nurt naturalistyczny osiągnął szczyt swojej popularności nieco później, bo w latach 2500-1900 p.n.e. W tym przypadku mamy do czynienia z chęcią większego upodobnienia rzeźby do postaci ludzkiej. Dla tego typu przedstawień charakterystyczne jest wysmukłe ciało, owalna głowa, gruba szyja i ledwie zaznaczone pozostałe cechy anatomiczne. Najprawdopodobniej wszystkie posążki były malowane, choć ślady farby (głównie czerwonej i niebieskiej) zachowały się tylko na niewielu. Jednym z popularniejszych typów idoli tego nurtu są figurki przedstawiające postacie (najczęściej kobiece) z założonymi rękami. Spotykamy jednak także przedstawienia unikalne (np. fletnista czy lirnik).

Cykladzka rzeźba

Schemat rozwoju małych form rzeźby cykladzkiej według H. Rutkowskiego (Renfrew).
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Cykladzka rzeźba
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach