Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę D  
Delfy

Miasto w Grecji (Fokida), w którym znajdował się najważniejszy w całej Grecji ośrodek kultu Apollina. Na terenie jego okręgu znajdowało się wiele budowli i pomników wystawianych przez niemal wszystkie miasta greckie, a także niektórych władców i państwa nie greckie. Najważniejszą budowlą była świątynia Apollina. Cały okręg, położony na stoku Parnasu, zajmował obszar zbliżony kształtem do trapezu; otoczony był murem, a prowadziło do niego cztery lub pięć wejść. Główne wejście znajdowało się w boku południowo-wschodnim; od niego do świątyni wiodła święta droga, wzdłuż której ustawione były wspomniane budowle i pomniki. Pośród nich znajdowało się niemal 20 skarbców różnych państw ze skarbcem Ateńczyków. Nie było chyba właściwie ważniejszego wydarzenia historycznego w Grecji, którego nie upamiętniono by w jakiś sposób na terenie Delf. Często dzieła te były autorstwa największych artystów greckich. Oprócz nich znajdowały się tam świątynie niektórych innych bóstw, a w pobliżu wybudowano także teatr oraz stadion wraz z towarzyszącymi mu budowlami służącymi treningom i ćwiczeniom fizycznym.

Delfy

Delfy, skarbce Knidyjczyków, Marsylczyów i Sifnijczyków, rekonstrukcja fasad.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Delfy
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach