Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę G  
Grecka świątynia

Charakterystyczny dla architektury greckiej typ budowli o przeznaczeniu religijnym (sakralnym). Najstarszą znaną świątynię odkryto niedawno na wyspie Keos. Powstała ona w latach 1700-1600 p.n.e. Zmieniło to poglądy na temat wykształcenia się architektonicznej formy świątyni greckiej. Wcześniej uważano, że świątynia jako taka jest wytworem Greków z X-VIII w. p.n.e. Pogląd ten można jeszcze spotkać w niektórych starszych podręcznikach i słownikach sztuki. Początkowo obrzędy religijne odbywały się pod gołym niebem, a teren, na którym je odprawiano, jedynie symbolicznie odgraniczano od przestrzeni świeckiej i nazywano temenosem. W większej ilości kaplice, wzorowane na domach mieszkalnych w typie megaronu, zaczęto budować w VIII w. p.n.e. Były to czworokątne budynki zwieńczone dwuspadowym dachem. We frontonie znajdował się otwór, wiodący na taras oparty na wysuniętych ścianach bocznych, zwieńczonych antami. Przed nimi stały dwie kolumny. Poszczególne etapy rozwoju świątyni i kształtowanie się zasad porządków architektonicznych zostały odtworzone dzięki wykopaliskom na Samos. Na Samos w VII w. p.n.e. dokonuje się przekształcenie budowli z okresu geometrycznego w prototyp świątyni otoczonej kolumnadą, czyli w świątynię perypteralną. Nowe rozwiązanie konstrukcji dachu mniej spadzistego wymagało podparcia kolumnami nie tylko we wnętrzu świątyni, ale również wzdłuż zewnętrznej strony ścian. Następnym etapem było wprowadzenie opistodomu. W drugiej połowie VI w. p.n.e. zastosowano do wznoszenia murów świątyń czworościenne bloki tufu lub marmuru. Wraz z nowym materiałem budowlanym powstały porządki architektoniczne. Świątynie są tymi budowlami, które były najbardziej reprezentatywne dla architektury okresu klasycznego.

Grecka świątynia

Typy świątyń greckich: 1. Świątynia w antach. 2. Świątynia o podwójnych antach. 3. Prostylos. 4. Amfiprostylos. 5. Peripteros. 6. Pseudoperipteros. 7. Dypteros. 8. Pseudodypteros. 9. Peripteros. 10. Pteripteros okrągły. 11. Monopteros.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Grecka świątynia
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach