Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę K  
Kolumna

Podpora o przekroju kolistym stosowana w najróżniejszych budowlach. Oprócz funkcji architektonicznych pełniła także rolę ozdobną. Składała się z części górnej (głowica, kapitel), części środkowej (trzon), która niekiedy ustawiona była bezpośrednio na podłożu, lecz często wsparta na części dolnej (baza). Kolumny wykonywano w Grecji z kamienia lub drewna (te ostatnie nie zachowały się do naszych czasów). Niekiedy, zwłaszcza w epokach wcześniejszych, stosowano techniki kombinowane, to znaczy trzon wykonywano z drewna, a kapitel i bazę z kamienia. W architekturze greckiej wyróżniamy kapitele kilku typów w zależności od stosowanego porządku architektonicznego. Najważniejsze z nich to kapitele doryckie, jońskiekorynckie. Kamienne trzony kolumn były gładkie lub też ozdobione pionowymi żłobkami biegnącymi wzdłuż całego trzonu, zwanymi kanelurami. Często nie stanowiły one monolitu, lecz powstawały dzięki nałożeniu szeregu kamiennych "plasterków" nazywanych bębnami, które łączono metalowymi czopami. Niekiedy kolumny "wstawiano" w mury budowli w ten sposób, że widoczna była jedynie jej część. W takim przypadku mamy do czynienia z półkolumnami lub trzy-czwarte kolumnami. Kolumny wstawione w konstrukcje na narożnikach budowli są określane jako ćwierćkolumny. Kilka lub więcej kolumn ustawionych rzędem nazywano kolumnadą. Jest to bardzo charakterystyczny element stosowany często w architekturze greckiej dla ozdobienia i osłony przed wpływami atmosferycznymi (opady, słońce) świątyń oraz przy budowie portyków.

Kolumna

Samos, świątynia Polikratesa, kolumna dorycka i kolumna jońska.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Kolumna
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach