Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę O  
Orientalizujący styl

Styl malarstwa wazowego. Dominował w okresie archaicznym, a najważniejszym ośrodkiem artystycznym był Korynt. Jego początek datuje się na koniec VIII w. p.n.e., kiedy na wazach pojawiają się nowe motywy ozdób: drzewo życia, sfinksy, gryfy, lwy i pasące się jelenie. Były one naśladownictwem wzorów zaczerpniętych z wyrobów syryjskich, najprawdopodobniej głównie tych wykonanych z kości słoniowej. W połowie VII w. p.n.e. pośród form ceramicznych dominowały małe naczynia, głównie aryballosy, które zdobiono powtarzającymi się fryzami zwierzęcymi. Między fryzami ukazywano sceny figuralne, przedstawiające ludzi, bardzo trudne dziś do zinterpretowania. Widać już doskonałe opanowanie warsztatu malarskiego - rysunki są znakomite technicznie. Rysy twarzy, muskulatura, układ szat zaznaczano rytą kreską na czarnej powierzchni. Retusze wykonywano kolorem czerwonym i białym. W połowie VII w. p.n.e. styl orientalizujący osiąga swoje apogeum. Małe, parocentymetrowe naczyńka dekorowano doskonałymi, miniaturowymi rysunkami. Wylewy dzbanuszków zamieniają się w głowy zwierząt bądź ludzi. Po 625 r. p.n.e. w wyniku masowej produkcji następuje wyraźne obniżenie jakości przedstawień malarskich. Dekoracje ograniczają się do szeregu zwierząt otaczających wazę. Prawie w ogóle znikają przedstawienia ludzkich postaci. Pomiędzy tymi dekoracjami gęsto pojawiają się zdobienia wypełniające w kształcie rozetek, kółek i kropek. Twórcy starają się do minimum ograniczyć wolną, nieozdobioną przestrzeń na powierzchni naczynia. Styl orientalizujący jest wypierany przez nowy, wypracowany także w Koryncie, styl czarnofigurowy.

Orientalizujący styl

Korynt, olpe: zwierzęta i postacie fantastyczne. Paryż. Muzeum Luwru.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Orientalizujący styl
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach