Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę P  
Pacis Forum

Forum Pokoju. Jedno z forów cesarskich wybudowane przez cesarza Wespazjana, stąd nazywane także Forum Wespazjana lub Templum Pacis (Świątynia Pokoju). W czasach Republiki znajdowało się tam Macellum. Pierwotnie nie określano tego założenia urbanistycznego mianem forum, lecz okręgu świątynnego (templum), który powstał w podzięce za zwycięstwo Wespazjana (71 r. n.e.) w wojnie z powstańcami żydowskimi. Nazwy forum zaczęto używać od IV w. n.e. Oprócz placu i samej świątyni w skład tego założenia wchodziła także biblioteka i muzeum, w którym złożono łupy ze świątyni w Jerozolimie oraz dzieła sztuki pochodzące z pałaców Nerona, udostępniając je dla publiczności. Bardzo szybko miejsce to stało się jednym z bardziej ożywionych punktów działalności naukowej i intelektualnej w Rzymie. Samo forum miało kształt prostokąta (125 x 115 m) i usytuowane było równolegle do forum Cezara, a prostopadle do Forum Augusta. U południowego końca placu znajdowała się cella świątyni, z której jednak niewiele zachowało się do dzisiejszych czasów. Fasadę zdobiły cztery kolumny, zaś w tylnej ścianie znajdowała się nisza na posąg. Z każdej strony świątyni wybudowano po dwie aule, które służyły jako biblioteki. Na zewnętrznej stronie północno-wschodniej ściany wyryto plan miasta Rzymu (Forma Urbis Romae). Przed świątynią stał ołtarz, a na całym placu znaleziono ślady prostokątnych pawilonów, w których prawdopodobnie wystawiano wspomniane dzieła sztuki. Wzdłuż dwóch dłuższych boków placu zbudowano portyki z dwoma niszami w każdym. W IV w. n.e. na terenie biblioteki zbudowano tzw. świątynię Romulusa, na terenie której w VI w. powstał kościół św. Kosmy i Damiana. Są to jedyne zachowane do dzisiaj części tego forum.

Pacis Forum

Rzym, Forum Pacis (Templum Pacis), plan.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Pacis Forum
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach