Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę P  
Propyleje (Ateny)

Reprezentacyjne wejście prowadzące na ateński Akropol. Zostało zaplanowane i wybudowane przez Mnesiklesa. Budowę rozpoczęto w 438 r. p.n.e. i nigdy jej nie skończono, gdyż prace przerwano po 5 latach. Budynek stanął na pochyłości wzgórza, miał dwie równoważne fasady i zbudowany został w porządku doryckim. Składał się głównie z korpusu zorientowanego w kierunku wschód-zachód oraz z dwóch skrzydeł. Część główną stanowiła prostokątna brama, podzielona na dwie nierówne części: wschodnią - płytszą i wyżej położoną i zachodnią - zwróconą w stronę miasta. Wewnętrzna ściana poprzeczna dzieląca budynek na dwie części miała 5 przejść. Obie fasady liczyły po 6 kolumn. Metopyprzyczółki były pozbawione jakichkolwiek dekoracji. Od strony zachodniej widać było jeszcze trzeci przyczółek, mający znaczenie konstrukcyjne i odpowiadający ścianie poprzecznej. Część zachodnia była głębsza i podzielona na trzy nawy przez dwa rzędy jońskich kolumn. Nawa środkowa była szersza, podobnie jak interkolumnium w obu fasadach. Skrzydło północne (Pinakoteka) było małym kwadratowym budynkiem z drzwiami i asymetrycznie umieszczonymi oknami oraz portykiem. W tej sali stało 17 łóż dla pielgrzymów, a na ścianach malowidła Polignota, Aglaofona i Timajnetosa. Południowe skrzydło było znacznie mniejsze. Składało się z pomieszczenia otwartego od zachodu ku świątyni Nike. Od północy było zamknięte portykiem o 3 doryckich kolumnach. Budynek ten był później wzorem dla wszelkich wejść monumentalnych w okresie hellenistycznym.

Propyleje (Ateny)

Ateny, Propyleje, rekonstrukcja.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Propyleje (Ateny)
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach