Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę S  
Syrakuzy

Największe greckie miasto na Sycylii. Zostało założone przez mieszkańców Koryntu prawdopodobnie jeszcze w VIII w. p.n.e. Już w początkach VI w. p.n.e. wybudowano tutaj najwcześniejszą na Sycylii świątynię w porządku doryckim, której przeznaczenie (Apollon czy Artemida) jest do dzisiaj przedmiotem dyskusji specjalistów. Zabytek ten, którego ruiny zachowały się do dzisiaj, jest o tyle istotny, iż w Koryncie, na którego budownictwie był niewątpliwie wzorowany, nie zachowały się ślady najstarszych świątyń w tym stylu, a był on uznawany za miejsce jego powstania. Ciekawym znaleziskiem są także pozostałości po wielkiej świątyni budowanej w porządku jońskim. Najprawdopodobniej nie została ona nigdy ukończona, świadczy jednak o wpływie wzorów z Efezu i Samos. Innymi bardzo interesującymi budowlami, które wybudowano w Syrakuzach, są teatr oraz sanktuaria różnych bóstw wystawione także na przedmieściach miasta. Należało ono do największych w starożytności i już w okresie archaicznym liczyło około 125 ha. W V w. p.n.e. Syrakuzy kontrolują całą grecką Sycylię i są jedną z największych potęg ówczesnego świata. Owocuje to wielkimi budowlami na terenie miasta. Najciekawszą z nich jest świątynia Ateny, powstała około 480 r. p.n.e. w stylu doryckim. Liczyła 22 x 55,02 m i miała 6 x 14 kolumn o wysokości 8,71 m i dolnej średnicy 1,92 m. Jest pierwszą konstrukcją, w której problem zachowania proporcji między interkolumniami i tryglifami w narożnikach budowli został rozwiązany przez stopniowe zmniejszanie odległości między dwoma ostatnimi interkolumniami w narożnikach (kontrakcja narożna). Metodę tę przyjęto z czasem w całej Grecji. V wiek p.n.e. to także czas powiększania się miasta, które zostało uznane za największe w całym greckim świecie. Powiększają się także jego umocnienia wraz z godnymi uwagi bramami, z których szczególne znaczenie miała tzw. twierdza Euryelosa i kompleks wejść do miasta nazywany Heksapylon (Sześciobramny). W okresie hellenistycznym także dokonano wielu przebudów. W wyniku jednej z nich powstał teatr oraz inne budowle kultowe i użyteczności publicznej. W 212 r. p.n.e. miasto zostało zdobyte przez Rzymian i straciło wiele ze swojej dawnej świetności, choć wciąż powstawały nowe budowle jak portyki czy teatry.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Syrakuzy
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach